Gå til innhold

[Utgått]Endringer i tollforskriften kap. 8 om opprinnelse

Tolldirektoratet har vedtatt endringer i tollforskriften kapittel 8, som inneholder opprinnelsesregler. Endringene innebærer blant annet at frihandelsavtalenes opprinnelsesregler inkorporeres i norsk rett, og får gyldighet som norsk forskrift.

Etter endringen inneholder tollforskriften bare bestemmelser som er nødvendige for gjennomføringen av frihandelsavtalene i norsk rett.

For GSP-ordningen er Norge forpliktet til å ha samme opprinnelsesregler som EU og Sveits, men ikke de samme tollsatsene. Forskriftens bestemmelser er oppdatert tilsvarende endringene i EUs lovgivning, blant annet med hensyn til kravet til direkte transport.

Nærmere informasjon om endringene finner du i høringsdokumentene