Gå til innhold

Klage på en elektronisk omberegning i TVINN

Du kan klage på vedtak om omberegninger.

Klage som gjelder merverdiavgift eller særavgift må du sende til ditt skattekontor. Klager knyttet til toll og tolldeklarering må du sende til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten. Klagefristen er henholdsvis seks og tre uker fra du mottok vedtaket.

Mer informasjon om klageadgangen, finner du på regjeringen.no: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket uten at du har benyttet klageadgangen og klagen er avgjort av klageinstansen. Det samme gjelder også videre klage til Sivilombudsmannen.