Gå til innhold

Refusjon av toll og merverdiavgift

Hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, kan du søke om refusjon av avgiftene du betalte ved import.

MVA-registrerte virksomheter kan ikke søke refusjon av merverdiavgift

Dersom du er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal du beregne og innberette innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen til Skatteetaten.

Her kan du finne mer informasjon om dette på Skatteetatens nettsider.

Mangelfull vare

Du kan få refundert toll og merverdiavgift for varer som blir sendt i retur til utlandet hvis de er feilsendt, feilbestilt, levert for sent eller ikke i samsvar med bestillingen. Søknad om refusjon av toll sender du til tollregionen. Søknad om refusjon av merverdiavgift sender du til skattekontoret. 

For å få refusjon må selgeren

 • levere gratis erstatningsleveranse som har blir fortollet inn i Norge, eller
 • akseptere at varen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen.

Du må dokumentere dette i søknaden.

Hvis selgeren ikke har akseptert mangelen, kan du ikke få refusjon selv om varen rent faktisk er mangelfull, og du har returnert den til utlandet. Husk derfor alltid å gjøre en avtale med selgeren i utlandet før du sender varen i retur.

Når du sender en vare i retur, og mottar en ny vare i erstatning, må du alltid betale tollen og avgiftene på erstatningsvaren. Det er kun tollen og avgiftene på den opprinnelige varen du kan få refundert. Erstatningsvaren må du derfor fortolle på ordinært vis.

Salg til utlandet

Hvis en vare som tidligere er fortollet inn i Norge blir sendt til utlandet i uendret og ubrukt stand, kan du også søke om å få refundert tollen og merverdiavgiften. Søknad om refusjon av toll sender du til tollregionen. Søknad om refusjon av merverdiavgift sender du til skattekontoret. 

For å kunne få refundert tollen og avgiftene må du ha solgt varen til en kjøper utenfor Norge. Det kan enten være en ny kjøper eller at den opprinnelige selgeren kjøper varen tilbake.

Destruksjon

Det er mulig å få tillatelse til å destruere mangelfulle varer av Tolletaten i stedet for å returnere de til utlandet. Du må selv kontakte din tollregion for å gjøre en avtale om destruksjon. Destruksjon kan være et alternativ hvis du har importert matvarer som er bedervet når de ankommer Norge.

Slik søker du om refusjon

Du sender søknad om refusjon av toll til den tollregionen der firmaet ditt er registrert i Foretaksregisteret.

Du sender søknad om refusjon av merverdiavgift til ditt skattekontor.

Følgende opplysninger bør være med i søknaden

 • navn og adresse
 • kort forklaring på hvorfor det søkes om refusjon
 • kopi av kjøpsfaktura
 • dokumentasjon som bekrefter at varen har blitt fortollet inn til Norge (for eksempel innførselsdeklarasjon eller kvittering fra speditør)
 • dokumentasjon som bekrefter at varen har blitt sendt ut av Norge (for eksempel utførselsdeklarasjon eller kvittering fra speditør)
 • dokumentasjon som viser at
  • selger aksepterer at varen er mangelfull (for eksempel ved at det er mottatt erstatningsleveranse som er fortollet inn til Norge, eller kredittnota etc.), eller
  • varen er i uendret og ubrukt stand og solgt til kjøper utenfor Norge, eller
  • varen er brukt som råvare, hjelpestoff eller halvfabrikata ved fremstilling, reparasjon eller bearbeiding av en ferdigvare hos et norsk foretak
 • kontonummer for tilbakebetaling

Det vil foretas en helhetlig vurdering av søknaden med tilhørende dokumentasjon for å avgjøre om du kan få tollen og avgiftene refundert.

Tidsfrister

Vær oppmerksom på at det gjelder ulike frister for å få refundert toll og merverdiavgift.

For å få refundert toll må du sende varen tilbake til avsender i utlandet senest to år etter innførselen. Tolletaten kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller.

Søknad om refusjon av toll må være mottatt av Tolletaten senest ett år etter at varen er gjenutført til utlandet. Denne fristen kan ikke forlenges.

For å få refundert merverdiavgift må du sende varen tilbake til avsender i utlandet senest ett år etter innførselen. Skatteetaten kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller.