Gå til innhold

Avskriving og oppgjør av midlertidig innførsel

Når gitte kriterier er oppfylt, skal tollrepresentanter selv avskrive en midlertidig innførsel når varen gjenutføres. Tollrepresentanter kan også gjøre opp en midlertidig innførsel når varer forblir her i landet.

Unntak

I tilfeller hvor noen av varene på en midlertidig innførsel forblir i Norge, mens andre varer gjenutføres, kan ikke avskrives eller gjøres opp av tollrepresentant. I slike tilfeller må Tolletaten kontaktes. Det samme gjelder når varer midlertidig innføres og deretter gjenutføres i flere omganger.

 

Tollrepresentant kan relatere deklarasjoner

Funksjonaliteten relatering av deklarasjoner er ikke bare knyttet til gjenutførsel av varer som har vært midlertidig innført. Tollrepresentant kan relatere deklarasjoner uavhengig retning, deklarasjonskategori, ekspedisjonstype, prosedyrekode osv. Det kan være mange årsaker til at deklarasjoner har relasjon til hverandre. Men ved gjenutførsel av varer i sin helhet er relatering til den midlertidig innførselen en forutsetning for automatisk avslutning av den midlertidig innførselen i TVINN.  

Tollrepresentant kan oppgi ekspedisjons- og løpenummer til opptil 5 relaterte deklarasjoner. Det er mulig å oppgi flere referanser på samme deklarasjon, og samme deklarasjon kan relateres til flere ganger fra flere deklarasjoner (mange-til-mange). Du må oppgi årsak til relatering i eget fritekstfelt.

 • Relateringen gjøres ved å oppgi ekspedisjons- og løpenummer til den relaterte deklarasjonen i nytt segment, RFF+AEI.
  • Alle deklarasjoner kan relateres, ingen kontroll på kategori/retning.
  • Relatert deklarasjon skal oppgis med ekspedisjons- og løpenummer, ved forsøk på annet gis feilmelding 9070 - Relatert deklarasjon skal angis med ekspedisjons-/løpenummer.
  • Deklarasjonen må finnes i TVINN, hvis deklarasjonen ikke finnes gis feilmelding 9076 - Relatert deklarasjon er ukjent i TVINN.
 • Ved relatering av deklarasjon må relateringsårsak oppgis.
  • Relasjonsårsak oppgis i nytt segment FTX-AHZ – relateringsårsak. Segmentet kan gjentas 5 ganger à 70 karakterer.
  • Dersom ikke relasjonsårsak er oppgitt gis feilmelding 9066- Ved bruk av relatert deklarasjon må årsak oppgis.
  • Kun 5 relaterte deklarasjoner kan oppgis. Dersom flere enn 5 deklarasjoner relateres gis feilmelding 9082- Kun 5 relaterte deklarasjoner kan oppgis.

Se eksempel på relatering og relateringsårsak i en deklarasjon nederst i nyheten. Implementering av fritekst er standard edifact, se Implementasjonsguiden hos Norstella.

Feilmeldingene det vises til er klare for nedlastning på ftp.toll.no

Tollrepresentant kan endre en midlertidig innførsel til ordinær innførsel når varene blir i Norge

Tollrepresentant kan endre midlertidig innførsel til ordinær innførsel når varene forblir i Norge i stedet for og gjenutføres. Oppgjørsdeklarasjonen skal ha samme deklarasjonsid som midlertidig innførsel, men med høyere versjonsnummer og deklarasjonskategori EN. Den må sendes mot ekspedisjonsenheten tollrepresentanten er knyttet til ved vanlig deklarering.

 • Deklarasjonskategori: EN
 • Ekspedisjonstype: 4 (endres fra 5 til 4)
 • Prosedyrekode: 40 (endres fra 50/51/57/58 til 40).
 • Deklarasjonen sendes til ekspedisjonsenheten deklaranten er knyttet til.   
 • Dersom det har vært brukt depositum tillates kun betalerkode K. Forsøk på annet gis feilmelding «deklarasjonen må gjøres opp med betalerkode K».
 • Hvis ikke depositum tillates kun betalerkode K, M og blank. Forsøk på annet gis feilmelding «Deklarasjon kan ikke gjøres opp med angitt betalerkode».
 • Det tillates ingen endringer på innsendt deklarasjon, unntatt betalerkode, ekspedisjonstype, deklarasjonstype og prosedyrekode. Ved forsøk på endring gis feilmelding «det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel».
 • Ny kontrollhendelse i kontrollhistorikken  - deklarasjonen er gjort opp av en deklarant.

Feilmeldingene knyttet til funksjonaliteten er:

 • 9746 EN er allerede sendt for midlertidig innførsel
 • 9749 Den midlertidig innførselen kan ikke gjøres opp
 • 9750 Det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel
 • 9751 Det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel, gjelder varelinje:NN
 • 9752 Deklarasjon kan ikke gjøres opp med angitt betalerkode
 • 9753 Deklarasjon må gjøres opp med betalerkode K

Tollrepresentant skal avslutte midlertidig innførsel når varene gjenutføres i sin helhet

Ved gjenutførsel av varer som har vært midlertidig innført, skal tollrepresentant relatere gjenutførsel til midlertidig innførsel.

Automatisk avskriving med avslutning skjer kun dersom gjenutførsel er helt identisk (en til en) med den midlertidige innførselen. Dette innebærer at: 

 • Antall vareposter på midlertidig innførsel og gjenutførsel samsvarer.
 • Mengde i annen enhet må være lik på midlertidig innførsel og gjenutførsel.
 • Mengde på varenummer for midlertidig innførsel og gjenutførsel må være den samme.

Det tillates altså ingen endringer på varelinje (varenummer, enhet, mengde, mengde i annen enhet, understellsnummer). Videre er det en forutsetning at gjenutførselsdeklarasjonen auto-ekspederes.

Følgende meldinger returneres ved oppgjør av midlertidige innførsler på gjenutførselen:

 • "Automatisk avsluttet" 
 • "Automatisk avslutning ikke utført – kontakt Tolletaten på post@toll.no "
Ofte stilte spørsmål

Først og fremst er dette et prosedyrespørsmål. Prosedyrene vil bli utarbeidet nærmere iverksettelse. Det er ingen teknisk begrensning på hvilke deklarasjoner som kan relateres til hverandre. Men for at TVINN automatisk skal avslutte midlertidig innførsel når varene gjenutføres i sin helhet, så må det på gjenutførselen relateres til den midlertidig innførselen.

Når man sender oppgjør av midlertidig innførsel (EN) når varene forblir her i landet, så skal EN deklarasjonen inneholder alle varelinjer som den midlertidig innførselen har.

Segment for relateringen av deklarasjoner ligger på deklarasjonsnivå.

Ja, og alle varelinjer må sendes i samme rekkefølge som det er på midlertidig innførsel.