Gå til innhold

Forenkling ved bruk av ATA-carnet

Du kan bruke et ATA-carnet for varer som skal være midlertidig i Norge.

Bruk av ATA-carnet er et forenklet alternativ for å deklarere varer. Blant annet kan idrettsutøvere, musikkgrupper og næringsdrivende som tar med seg utstyr midlertidig inn i Norge bruke et ATA-carnet.

Eksempler på varetyper der du kan bruke ATA-carnet

  • yrkesutstyr (for eksempel lyd og lysutstyr, testutstyr, rallybiler og motorsykler for løp, musikkinstrumenter)
  • vareprøver (for eksempel prøvekolleksjoner)
  • varer for messer og utstillinger (for eksempel demonstrasjonshjelpemidler, materiell til stands, reklamemateriell)

Et ATA-carnet består av ferdig utfylte ark som du kan benytte ved midlertidig import til Norge. Ved innreisen leverer du innførselsarket til Tolletaten, som beholder dette. Tolletaten skal også attestere på gjenutførselsarket som du skal levere ved utreisen. Det betyr at du må stoppe hos Tolletaten å få carnetet behandlet ved både inn- og utreise.

Du kan også bruke ATA-carnetet i de landene hvor varene bare blir sendt gjennom (transitt) før de ankommer importlandet.

Det er handelskammeret i landet hvor varen eksporteres fra som utsteder et ATA-carnet. Du må undersøke med aktuelt handelskammer hva et ATA-carnet koster og i hvilke sammenhenger du kan bruke det. Ved å selge deg et ATA-carnet stiller handelskamrene som garantister for tollavgift og avgifter. Det vil si at carnetet fungerer som sikkerhet for tollavgift og andre avgifter.

Begrensninger for bruk av ATA-carnet

Du kan ikke benytte ATA-carnet hvis formålet med den midlertidige importen er å bearbeide eller reparere en vare. Bedekking, trening og veterinærbehandling av dyr regnes som bearbeiding eller reparasjon av en vare.

ATA-carnet for forsendelser fra Brasil er ikke lenger mulig etter 01.01.2022. Avalen mellom regjeringen i Brasil og det internasjonale handelskammeret, National Confederation of Industry (NCI) opphørte samme dato. ATA-carnet ustedt av CNI skal derfor ikke aksepteres dersom varene innføres midlertidig til Norge etter 01.01.2022, selv om ATA-carnetet ble utstedt innen 31.12.2021. Hvis du ønsker å innføre varer midlertidig fra Brasil må du derfor deklarere varene i TVINN under riktig prosedyrekode.

Her finner du en pdf-versjon av informasjon om ATA-carnet