Gå til innhold

Gjenutførsel av varer som er midlertidig importert

Hvis du har deklarert en vare midlertidig inn til Norge, må du deklarere den som en gjenutførsel når du skal returnere varen til utlandet.

Gjenutfører du varer som har vært midlertidig importert for reparasjon, utstilling eller liknende, skal du deklarere disse som gjenutførsel.

Du må deklarere gjenutførselen til Tolletaten på lik linje som en vanlig utførsel (eksport), men du benytter egne prosedyrekoder for gjenutførsel. Informasjon om de ulike prosedyrekodene finner du i utfyllingsreglene for utførselsdeklarasjonen, under rubrikk "37 Prosedyre".

Uavhengig av om du deklarerte varene som en midlertidig eller ordinær import da de kom til Norge, skal du deklarere varene som en gjenutførsel når de går ut igjen.