Gå til innhold

Midlertidige innførsler i deklarasjonsoversikten

Du må melde fra til Tolletaten hvis du har midlertidige innførte varer som du ikke skal gjenutføre. Du må også melde fra til oss hvis du har gjenutført varene og gjenutførselen ikke er gjort opp mot den midlertidige innførselen i TVINN.

Midlertidige innførsler vises nederst i deklarasjonsoversikten under «midlertidig innførsel med gjenutførselsfrist». Her ser du også fristen for gjenutførsel. Dersom fristen er utløpt vises teksten «frist utløpt».

Hva gjør du når en midlertidig innførsel er gjenutført, men den står fortsatt oppført i deklarasjonsoversikten?

Du må sende oss en e-post på post@toll.no og oppgi ekspedisjons- og løpenummer på både den midlertidige innførselen og gjenutførselen slik at vi kan gjøre opp deklarasjonene mot hverandre i TVINN. Hvis du ikke søker om avskriving innen gjenutførselsfristen på ett år etter fortollingsdato, vil Tolletaten endre deklarasjonen til ordinær innførsel, og du blir belastet med importavgiftene.

Hva gjør du når du skal gjenutføre en midlertidig innført vare?

Kontakt tollrepresentant du skal benytte og undersøk om vedkommende har nødvendig funksjonalitet i sin fortollingsprogramvare slik at de kan gjøre opp gjenutførselen mot den midlertidige innførselen. Har de det, vil de kunne gjøre opp den midlertidige innførselen da de deklarerer gjenutførselen forutsatt at alle varene innført midlertidig blir gjenutført i sin helhet.  

Hvis tollrepresentant ikke har denne funksjonen, eller du gjenutfører varene i flere omganger (på flere deklarasjoner), må du sende oss dokumentasjon som beskrevet i avsnittet «Hva gjør du når en midlertidig innførsel er gjenutført, men den står fortsatt oppført i deklarasjonsoversikten?» etter at varen er gjenutført.

Hva gjør du når du har importert varer midlertidig, men varene av ulike årsaker ikke blir gjenutført?

Du kan kontakte tollrepresentant og høre om vedkommende har implementert nødvendig funksjon i sin fortollingsprogramvare slik at de kan endre deklarasjonen fra midlertidig til ordinær innførsel.

Alternativt kan du kontakte Tolletaten (post@toll.no) og be om at deklarasjonen endres til en ordinær innførsel.