Gå til innhold

Avskriving og oppgjør av midlertidig innførsel

Når gitte kriterier er oppfylt, skal tollrepresentant selv avskrive en midlertidig innførsel når varen gjenutføres. Tollrepresentant kan også endre fra prosedyren midlertidig innførsel til prosedyren overgang til fri disponering, forutsatt at alle deklarerte varer forblir i landet. 

Dersom varene gjenutføres på ulike tidspunkt, skal det søkes om avskriving når alle varene er gjenutført. Søknad sendes til: post@toll.no.

Relatering av deklarasjon ved avskriving av midlertidig innførsel

Ved gjenutførsel av varer i sin helhet er relatering til den midlertidige innførselen en forutsetning for at den midlertidige innførselen skal kunne avskrives automatisk i TVINN.   

Tollrepresentant kan oppgi ekspedisjons- og løpenummer til opptil 5 relaterte deklarasjoner. Du må oppgi årsak til relatering i eget fritekstfelt.

 • Relateringen gjøres ved å oppgi ekspedisjons- og løpenummer til den relaterte deklarasjonen i nytt segment, RFF+AEI.
  • Alle deklarasjoner kan relateres, ingen kontroll på kategori/retning.
  • Relatert deklarasjon skal oppgis med ekspedisjons- og løpenummer, ved forsøk på annet gis feilmelding 9070 - Relatert deklarasjon skal angis med ekspedisjons-/løpenummer.
  • Deklarasjonen må finnes i TVINN, hvis deklarasjonen ikke finnes gis feilmelding 9076 - Relatert deklarasjon er ukjent i TVINN.
 • Ved relatering av deklarasjon må relateringsårsak oppgis.
  • Relasjonsårsak oppgis i nytt segment FTX-AHZ – relateringsårsak. Segmentet kan gjentas 5 ganger à 70 karakterer.
  • Dersom ikke relasjonsårsak er oppgitt gis feilmelding 9066- Ved bruk av relatert deklarasjon må årsak oppgis.
  • Kun 5 relaterte deklarasjoner kan oppgis. Dersom flere enn 5 deklarasjoner relateres gis feilmelding 9082- Kun 5 relaterte deklarasjoner kan oppgis.

Se eksempel på relatering og relateringsårsak i en deklarasjon nederst i nyheten. Implementering av fritekst er standard edifact, se Implementasjonsguiden hos Norstella.

Feilmeldingene det vises til er klare for nedlastning på ftp.toll.no

Dette må gjøres dersom varene skal forbli i Norge

Tollrepresentanter kan endre en deklarasjon fra prosedyren midlertidig innførsel til prosedyren overgang til fri disponering når varene forblir i Norge. Oppgjørsdeklarasjonen skal ha deklarasjonskategori EN og den skal ha samme deklarasjons id som midlertidig innførsel, men med høyere versjonsnummer. Deklarasjonen sendes mot ordinær ekspedisjonsenhet.

 • Deklarasjonskategori: EN
 • Ekspedisjonstype: 4 (endres fra 5 til 4)
 • Prosedyrekode: Gjeldende prosedyrekoder når man endrer fra prosedyren midlertidig innførsel til prosedyren overgang til fri disponering er enten 4050, 4051 eller 4052.
4050 Endring fra prosedyren midlertidig innførsel (ikke bearbeiding/reparasjon) til prosedyren overgang til fri disponering
4051 Endring fra prosedyren midlertidig innførsel for bearbeiding til prosedyren overgang til fri disponering
4052 Endring fra prosedyren midlertidig innførsel for reparasjon til prosedyren overgang til fri disponering

 

 • Deklarasjonen sendes mot ordinær ekspedisjonsenhet.        
 • Dersom det har vært brukt depositum tillates kun betalerkode K. Forsøk på annet gis feilmelding «deklarasjonen må gjøres opp med betalerkode K».
 • Hvis ikke depositum er benyttet tillates kun betalerkode K, M og blank. Forsøk på annet gir feilmelding «Deklarasjon kan ikke gjøres opp med angitt betalerkode».
 • På innsendt deklarasjon tillates kun følgende endringer: betalerkode, ekspedisjonstype, deklarasjonstype og prosedyrekode.
 • Det tillates kun endringer på betalerkode, ekspedisjonstype, deklarasjonstype og prosedyrekode. Ved forsøk på andre endringer gis feilmelding «det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel».
 • Ny kontrollhendelse i kontrollhistorikken - deklarasjonen er gjort opp av en tollrepresentant.

Feilmeldinger knyttet til funksjonaliteten er:

 • 9746: EN er allerede sendt for midlertidig innførsel
 • 9749: Den midlertidige innførselen kan ikke gjøres opp
 • 9750 Det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel
 • 9751 Det er gjort endringer som ikke er tillatt ved oppgjør av midlertidig innførsel, gjelder varelinje: NN
 • 9752 Deklarasjon kan ikke gjøres opp med angitt betalerkode
 • 9753 Deklarasjon må gjøres opp med betalerkode K

Tollrepresentant skal avslutte midlertidig innførsel når varene gjenutføres i sin helhet

Ved gjenutførsel av varer som har vært midlertidig innført, skal tollrepresentant relatere gjenutførsel til midlertidig innførsel.

Automatisk avskriving med avslutning skjer kun dersom gjenutførsel er helt identisk (en til en) med den midlertidige innførselen. Dette innebærer at: 

 • Antall vareposter på midlertidig innførsel og gjenutførsel samsvarer.
 • Mengde i annen enhet må være lik på midlertidig innførsel og gjenutførsel.
 • Mengde på varenummer for midlertidig innførsel og gjenutførsel må være den samme.

Det tillates altså ingen endringer på varelinje (varenummer, enhet, mengde, mengde i annen enhet, understellsnummer). Videre er det en forutsetning at gjenutførselsdeklarasjonen auto-ekspederes.

Følgende meldinger returneres ved oppgjør av midlertidige innførsler på gjenutførselen:

 • "Automatisk avsluttet" 
 • "Automatisk avslutning ikke utført – kontakt Tolletaten på post@toll.no "
                                                                                               
Ofte stilte spørsmål
 • Når man ønsker å avskrive midlertidig innførsel mot gjenutførsel.
 • For at TVINN automatisk skal avslutte midlertidig innførsel når varene gjenutføres i sin helhet, så må det på gjenutførselen relateres til den midlertidige innførselen. 
 • Ved delvis gjenutførsel.

Når man sender oppgjør av midlertidig innførsel (EN) når varene forblir her i landet, så skal EN deklarasjonen inneholder alle varelinjer som den midlertidig innførselen har. Segment for relateringen av deklarasjoner ligger på deklarasjonsnivå.

Eksempel på edifact-melding - relaterte deklarasjoner

Ja, og alle varelinjer må sendes i samme rekkefølge som det er på midlertidig innførsel.