Gå til innhold

Forklaring på formater og innhold i deklarasjonsoversikten

Deklarasjonsoversikten kommer både i pdf-format og i XML-format. Oversikten viser alle godkjente deklarasjoner, med unntak av tilleggskrav og foreløpige deklarasjoner.

Dette finner du i deklarasjonsoversikten:

 • For hver deklarasjon vises statistisk verdi og total avgiftsbeløp
 • Deklarasjoner for hvert kundenummer som er registrert som deklerasjonspliktig ved innførsel i rubrikk 8, og avsender ved utførsel i rubrikk 2 på deklarasjonen.

Det lages en oversikt per kunde på det kundenummer (organisasjonsnummer) som er registrert i Enhetsregisteret. Dersom det er deklarert på en underenhet lik virksomhetstype bedrift (BEDR), blir det utarbeidet egen oversikt for hver underenhet. Deklarasjonspliktig av deklarasjonsoversiktene er hovedenheten.

Hvilken tidsperiode viser deklarasjonensoversikten?

Deklarasjonens ekspedisjonsdato er styrende for når deklarasjonen vises i deklarasjonsoversikten. Oversikten viser alle deklarsjoner som har ekspedisjonsdato i foregående måned. Unntaket er for midlertidige deklarasjoner, disse vises uavhengig av ekspedisjonsdato.

Hvilke type deklarasjoner viser deklarasjonensoversikten?

I deklarasjonsoversikten inngår alle typer godkjente innførsel- og utførselsdeklarasjoner.

Hvor lenge finner jeg deklarasjonsoversikten i Altinn?

Deklarasjonsoversiktene blir ikke slettet fra Altinn. De vil være tilgjengelige på kundens side på Altinn når det ikke utføres en aktiv handling for sletting av kunden.

Mer om innholdet i pdf-filen

Eksempel på deklarasjonsoversikt som PDF

Oversikten er gruppert på deklarasjonstype og det lages ekstra forklaringslinjer til enkelte typer deklarasjoner for å gi mest mulig relevant informasjon.

Innenfor hver gruppe vises deklarasjonene med følgende opplysninger:

 • Ekspedisjonsdato.
 • Eksp./løpenummer.
 • Kategori
 • Tollrepresentantnavn.
 • Statistisk verdi akkumulert for hele deklarasjonen.
 • Akkumulert sum toll og avgifter for hele deklarasjonen.

Følgende informasjon vies kun i pdf-filen:

 • Avsenders- og deklarasjonspliktigadresse.
 • Summeringer av avgifter.
 • Spesifisering av totale avgifter per avgiftstype.

Omberegningsdeklarasjoner

For omberegningsdeklarasjoner hentes avgiftsbeløpet fra differansedeklarasjonen. I kolonnen for statistisk verdi er beløpet differansen mellom omberegningsdeklarasjonen og deklarasjonen som ble omberegnet. Det er disse beløpene som kan inngå i grunnlaget for merverdiavgift.

I tillegg vises en ekstra linje med den opprinnelige deklarasjons ekspedisjons- og løpenummer, samt full statistisk verdi på omberegningen. Dette for at de deklarasjonspliktige kan avstemme mot den opprinnelige deklarasjonen.

Midlertidige innførsler

Midlertidige innførsler vises nederst i deklarasjonsoversikten, med frist for gjenutførsel. Dersom fristen er utløpt vises også teksten “frist utløpt”. 

Summering

Statistisk verdi og avgifter summeres for ordinær inn- og utførsel, men ikke for gjeninnførsler og gjenutførsler ettersom statistisk verdi deklareres etter litt forskjellige regler. Statistisk verdi på gjeninnførsler er i noen tilfelle verdiøkningen og i andre tilfeller den totale verdien. Man må derfor vurdere den enkelte deklarasjon for å finne merverdiavgiftsgrunnlaget.

I tillegg settes det opp en oversikt over deklarerte avgifter med avgiftsbeløp per avgiftstype. Avgiftene på en gjeninnførsel/gjenutførsel er reelle og inngår i spesifiseringen.

Om innholdet i xml-filen

XML-filen inneholder noen flere opplysninger fra deklarasjonen enn pdf-filen. XML er definert slik at den kan brukes for avstemming og beregninger i Excel, og eventuelt andre typer regneark.

I tilfeller hvor deklarasjonene har flere ulike fakturareferanser (rubrikk 28 på deklarasjonen), blir linjer i Excel (eller annen type regneark) duplisert. Ekspedisjons-/løpenummer er like, men fakturareferansene er ulike. Det blir altså en linje per fakturareferanse, og det kan gi avvik i summering av verdier hvis du ikke fjerner duplikater først.

Deklarasjonsoversikt som XML  (kan åpnes i Excel)

Eksempler på innhold i xml-fil og forskjeller fra pdf-filen

Generell formatbeskrivelse av xml-fil, for de som ønsker å lage en egen innlesningsløsning (velg nettleser som program for å åpne filen).