Gå til innhold

Hva er en deklarasjonsoversikt?

Hvem mottar den og hvorfor?

1. Hva er en deklarasjonsoversikt?

Det er en oversikt over alle godkjente deklarasjoner som er registrert i fortollingssystemet TVINN på virksomheten sist måned. Tolletaten gjør oversikten tilgjengelig i Altinn i begynnelsen av påfølgende måned.

Her kan du se eksempel på hvordan en deklarasjonsoversikt ser ut. 

 

2. Hvordan skal virksomheten bruke deklarasjonsoversikten?

Mva-registrerte virksomheter: Oversikten er til hjelp når du skal fylle ut mva-meldingen. Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten. Deklarasjonsoversikten viser informasjon som kan være til hjelp for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter ved utfylling av mva-meldingen.

Det er viktig å være klar over at avgift i deklarasjonsoversikten ikke inneholder merverdiavgift dersom mottaker er mva-registrert.

Ikke-mva-registrerte virksomheter: Oversikten er bare en oversikt over godkjente deklarasjoner. Den kan hjelpe deg med å kontrollere at fortollingene er korrekte.

Les mer om innholdet i tolldeklarasjonsoversikten

3. Hvem mottar deklarasjonsoversikten?

Alle virksomheter som har deklarasjoner i måneden oversikten gjelder for mottar oversikten. Det betyr at du må ha hatt import, eksport eller rettinger av deklarasjoner i denne måneden for å motta oversikten.

Kundenummer og organisasjonsnummer

For virksomheter som ikke er mva-registrert vil kundenummeret og organisasjonsnummer være likt.

For virksomheter som er mva-registrert, men hvor virksomheten (deklarasjonspliktig/avsender) er en underenhet vil kundenummeret vise deklarasjonspliktig/avsender på utførsel) i rubrikk 8, mens organisasjonsnummeret vil være juridisk overenhet i enhetsregistreret. 

Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning er ofte inndelt i organisasjonsledd (ORGL) i enhetsregisteret. Organisasjonsleddene vil få hver sin deklarasjonsoversikt på hvert sitt organisasjonsnummer i Altinn. Den overordnede enheten som skal levere mva-melding må derfor sjekke deklarasjonsoversikten for alle underliggende organisasjonsledd.

4. Når blir deklarasjonsoversikten tilgjengelig?

Oversikten gjøres tilgjengelig andre virkedag etter en avsluttet måned. Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Her kan du se når oversikten blir tilgjengelig.