Gå til innhold

Datoer for deklarasjonsoversikt i Altinn 2024

Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i begynnelsen av måneden for forgående måned. 

Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn, mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i Altinn på følgende datoer i 2024.

Datoer i 2024:

Torsdag 4. januar

Fredag 2. februar

Lørdag 2. mars

Onsdag 3. april

Fredag 3. mai

Tirsdag 4. juni

Tirsdag 2. juli

Fredag 2. august

Tirsdag 3. september

Onsdag 2. oktober 

Tirsdag 3. desember