Gå til innhold

Datoer for deklarasjonsoversikt i Altinn 2024

Fra og med 1.juni 2024 vil deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig den 1. i hver måned.

Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i begynnelsen av måneden for forgående måned.

Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn, mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i Altinn på følgende datoer i 2024.

Datoer i 2024:

Torsdag 4. januar

Fredag 2. februar

Lørdag 2. mars

Onsdag 3. april

Fredag 3. mai

1. juni

1. juli

1. august

1. september

1. oktober 

1. desember