Gå til innhold

Datoer for deklarasjonsoversikt i Altinn

Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i begynnelsen av måneden for forgående måned. 

Når ny oversikt er gjort tilgjengelig i Altinn, mottar virksomheten varsel på e-post fra Altinn.

Deklarasjonsoversikten gjøres tilgjengelig i Altinn på følgende datoer i 2023:

Datoer i 2023:

Onsdag 4. januar

Torsdag 2. februar

Torsdag 2. mars

Tirsdag 4. april

Onsdag 3. mai

Fredag 2. juni

Tirsdag 4. juli

Onsdag 2. august

Lørdag 2. september

Tirsdag 3. oktober

Torsdag 2. november

Lørdag 2. desember