Gå til innhold

Hva gjør du når det er feil i deklarasjonsoversikten?

Du må ta kontakt med tollrepresentant for å rette feil. Det er viktig at deklarasjonene er korrekte for at du skal kunne benytte dem som regnskapsbilag.

Hvordan retter du feil?

Ta først ta kontakt med tollrepresentant som har gjort fortollingen (du finner dette i oversikten under kolonnen «tollrepresentant») og gjør dem oppmerksom på feilen. De fleste store tollrepresentanter kan sende elektroniske omberegninger i fortollingssystemet TVINN. Når Tolletaten mottar en elektronisk omberegning via tollrepresentant, er saksbehandlingen rask - sjelden mer enn en arbeidsdag. Alternativt kan du selv søke om retting via Altinn. Les mer om dette her

Hvorfor er det deklarasjoner i oversikten som ikke tilhører virksomheten?

Dette tyder på at tollrepresentanten har brukt feil organisasjonsnummer. Det er viktig at du sørger for at dette rettes opp slik at deklarasjonene blir registrert på riktig organisasjonsnummer.

Hvorfor har du fått en deklarasjonsoversikt når virksomheten ikke har importert/eksportert varer?

Du skal bare motta deklarasjonsoversikten hvis virksomheten har importert eller eksportert varer, eller det er gjort rettinger i deklarasjoner. Hvis dette ikke er tilfelle, og du likevel har fått en deklarasjonsoversikt, kan det tyde på at tollrepresentanten har brukt feil organisasjonsnummer. Det er viktig at du sørger for at dette rettes opp.

Hvorfor er det benyttet organisasjonsnummeret til en underenhet i virksomheten?

Virksomheten har flere aktive organisasjonsnummer. Hvilket organisasjonsnummer som skal brukes ved fortollingene, må du avtale med tollrepresentanten. Hvis tollrepresentanten  har benyttet feil organisasjonsnummer, er det er viktig at du sørger for at dette rettes opp.

Hva gjør du hvis prosedyrekoden i deklarasjonens rubrikk 37 er feil?

Hvis prosedyrekoden er feil, må du sørge for at den rettes. Det er viktig for regnskapsførselen at denne er korrekt.

Hvorfor er det oppgitt et annet beløp i deklarasjonsoversikten sammenlignet med faktisk betalt og fakturert beløp?

Dette trenger ikke være feil. Les mer om merverdiavgiftsgrunnlaget og statistisk verdi.

Hvordan kan du kontrollere at feil er rettet opp?

Hvis du har fått rettet en deklarasjon, blir ikke den opprinnelige deklarasjonsoversikten korrigert.

Retting av deklarasjonen vil fremkomme som omberegning på deklarasjonsoversikten for den måneden omberegningen er godkjent i TVINN.