Gå til innhold

Hvordan finner du merverdiavgiftsgrunnlaget du trenger i mva-meldingen?

Hovedregelen er at merverdiavgiftsgrunnlaget tilsvarer statistisk verdi pluss eventuell tollavgift og/eller andre avgifter.

Du finner statistisk verdi i deklarasjonens rubrikk 46. Hvis det er beregnet toll og/eller andre avgifter, finner du disse beløpene i deklarasjonens rubrikk 47.

For registrerte merverdiavgiftspliktige

For registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter er ikke merverdiavgiftsgrunnlaget og merverdiavgift lenger en del av deklarasjonen, og disse beløpene vil derfor ikke vises i deklarasjonsoversikten. Oversikten viser kun eventuelle andre avgifter som for eksempel særavgift, forskningsavgift, eksportavgift på fisk, toll og/eller råvaretoll. 

Som hovedregel vil merverdiavgiftsgrunnlaget tilsvare statistisk verdi (rubrikk 46 i deklarasjonen) pluss eventuell toll og avgifter (rubrikk 47 i deklarasjonen), men det finnes unntak.

Disse unntakene er:

  • Ved gjeninnførsel etter bearbeiding i utlandet, for eksempel råvareforedling eller reparasjon av gjenstander.
  • Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter.
  • Ved innførsel av tanntekniske produkter.
  • Gjeninnførsel etter reparasjon/gratis reparasjon

Mer detaljert informasjon om likheter og ulikheter mellom mva-grunnlag, statistisk verdi og tollverdi

Les mer om beregning av merverdiavgiftsgrunnlaget på skatteetaten.no

Ikke-registrerte merverdiavgiftspliktige 

For virksomheter som ikke er merverdiavgiftsregistrerte, oppgis og betales merverdiavgift som før ved deklarering, og merverdiavgiftsbeløpet vil vises i deklarasjonsoversikten.