Gå til innhold

Forenkla fortolling av alkohol og tobakk for privatpersonar når du reiser

Som reisande til Noreg kan du, i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvota, fortolle inntil 27 liter øl eller vin, fire liter brennevin, 400 sigarettar og 500 gram tobakk eller snus.

Du kan fortolle varene over kvoten i Kvoteappen eller på ein av våre fortollingsautomatar. Alternativt må du gå på raud sone og fortolle der.

Vær merksam på at du ikkje kan bruke forenkla fortolling på varer som du kjøper ved ankomst i tollfritt utsal (tax free) på lufthamn. Slike varer må du fortolle med vanlege
avgiftssatsar.

Satsar for 2022
VareMengdSats
Øl (også sterkøl) over 2,5 volumprosent Til saman inntil 27 liter 22 kr pr. liter 7 kr pr. 0,33 liter

Drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent

22 kr pr. liter 7 kr pr. 0,33 liter

Drikk med alkoholstyrke over 4,7 og under 15 volumprosent (f.eks. vin)

63 kr pr. liter 48 kr pr. heilflaske
Drikk med alkoholstyrke frå og med 15 til og med 22 volumprosent (f.eks. sterkvin) 121 kr pr. liter 89 kr pr. heilflaske
Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent (f.eks. brennevin) Inntil 4 liter 385 kr pr. liter 265 kr pr. heilflaske
Røykjetobakk Til saman
inntil
500 gram
353 kr pr. 100 gram
Snus 110 kr pr. 100 gram
Skråtobakk 146 kr pr. 100 gram
Sigarar og sigarillos 353 kr pr. 100 gram
Sigarettar Inntil 400 stk. 353 kr pr. 100 stk
Sigarettpapir og -hylser Inntil 400 stk. 6,50 kr pr. 100 blad/hylser 

 Ønskjer du å importere større mengder alkohol enn dette, gjeld vanlege avgiftssatsar.

Du kan ikkje innføre drikkevarer med alkohol med alkoholstyrke over 60 prosent utan særskilt løyve.

Tolletaten har fortollingautomatar på føljande stader

Lufthamner

  • Oslo lufthamn Gardermoen

Svenskegrensa

  • Svinesund tollkontor

Ferger

  • Colorline Color Fantasy (Oslo-Kiel)
  • Colorline Color Magic (Oslo-Kiel)