Gå til innhold

Forenkla ordning for overgang til fri disponering av alkohol- og tobakksvarer for reisende

Som reisande til Noreg kan du, i tillegg til den tollavgift- og avgiftsfrie kvota, nytte ei forenkla ordning for overgang til fri disponering (tidlegare forenkla fortolling) for inntil 27 liter øl eller vin, fire liter brennevin, 400 sigarettar og 500 gram tobakk eller snus.

Du kan nytte den forenkla ordninga for varene over kvoten ved bruk av til dømes Kvoteappen, eller må du gå på raud sone og deklarere der.

Vær merksam på at du ikkje kan bruke forenkla ordning på varer som du kjøper ved ankomst i avgiftsfritt utsal (taxfree) på lufthamn. Slike varer må du deklarere for prosedyren overgang til fri disponering med vanlege avgiftssatsar. 

Satsar for 2023
VareMengdSats
Øl (også sterkøl) over 2,5 volumprosent Til saman inntil 27 liter 23 kr pr. liter 7,20 kr pr. 0,33 liter

Drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent

23 kr pr. liter 7,20 kr pr. 0,33 liter

Drikk med alkoholstyrke over 4,7 og under 15 volumprosent (f.eks. vin)

65 kr pr. liter 49 kr pr. heilflaske
Drikk med alkoholstyrke frå og med 15 til og med 22 volumprosent (f.eks. sterkvin) 124 kr pr. liter 91 kr pr. heilflaske
Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent (f.eks. brennevin) Inntil 4 liter 396 kr pr. liter 272 kr pr. heilflaske
Røykjetobakk Til saman
inntil
500 gram
363 kr pr. 100 gram
Snus 113 kr pr. 100 gram
Skråtobakk 150 kr pr. 100 gram
Sigarar og sigarillos 363 kr pr. 100 gram
Sigarettar Inntil 400 stk. 363 kr pr. 100 stk.
Sigarettpapir og -hylser Inntil 400 stk. 6,70 kr pr. 100 blad/hylser 

 Ønskjer du å importere større mengder alkohol enn dette, gjeld vanlege avgiftssatsar.

Du kan ikkje innføre drikkevarer med alkohol med alkoholstyrke over 60 prosent utan særskilt løyve. 

Regelverk