Gå til innhold

Privat import av tobakk og snus

Det er strenge regler for import av tobakksvarer til privatpersoner. I praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer, da det er strenge krav til merking.

Krav til merking: 
  • Varen skal være merket med advarsel (Lov om vern mot tobakksskader, § 30).
  • Merketeksten skal være på norsk. Helsedirektoratet tolker dette svært strengt og det gis ingen anledning for fravikelse av bestemmelsen fra deres side.
  • Alle varene skal oppfylle kravene til merking, unntatt den varekvoten som reisende kan innføre toll- og avgiftsfritt, mindre kvanta som medtas som reisegods eller reelle gavesendinger (Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer § 9).

Snus uten innhold av tobakk og nikotin regnes ikke som tobakksvare.

Du skal betale avgifter ved innførsel. Du må også betale avgifter for tobakksvarer du mottar som gave.