Gå til innhold

Privat innførsel av tobakks- og nikotinprodukter i forsendelse

Det er strenge regler for privat innførsel av tobakksvarer, tobakkssurrogater, frukttobakk og andre tobakks- og nikotinholdige produkter i forsendelser. Med privat innførsel mener vi innførsel av produkter til personlig bruk. 

Krav ved innførsel:

  • Sigaretter, rulletobakk og snus må ha standardisert forpakning med innholdsfortegnelse.
  • Produktene skal være merket med norsk helseadvarsel. 

Det er forbudt å innføre:

  • Nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter som ikke er godkjent for innførsel eller salg i Norge. Eksempler på nye produkter uten godkjenning er nikotinsnus (uten tobakk), Heated Tobacco Products (HTP) / Iqos med Heets sticks og vannpipetobakk.
  • Etuier, esker, omslag, innpakninger og ethvert annet produkt som har til hensikt helt eller delvis å skjule eller tilsløre helseadvarslene på produktene. 
  • Tobakksvarer for videresalg uten bevilling.

Det er tillatt å innføre:

  • Urteblandinger til vannpipebruk uten innhold av tobakk og nikotin.
  • Snus uten innhold av tobakk og nikotin.

Alle tobakks- og nikotinprodukter i forsendelse er avgiftspliktige, og ved deklarering for prosedyren overgang til fri disponering må du betale både tobakksavgift og merverdiavgift. 

Innfører du produkter i strid med bestemmelsene kan Tolletaten tilbakeholde, beslaglegge og destruere varene.

Ønsker du mer informasjon om gjeldende regelverk se følgende: