Gå til innhold

Varsel om nye deklarasjonstyper for forhåndsvarsling i NCTS

Når ny leveranse i NCTS implementeres i juni 2016, vil de nye deklarasjonstypene ENTRY og EXIT erstatte dagens deklarasjonstype SS.

Bakgrunnen for denne endringen er å skille mellom inngående og utgående forhåndsvarsler.

Ved forhåndsvarsling av varer som transporteres direkte fra eller til et tredjeland, skal de nye deklarasjonstypene angis i feltet "Status", slik:

  • ENTRY Inngående forhåndsvarsel (innpassering)
  • EXIT Utgående forhåndsvarsler (utpassering)

Sørg for at de nye kodene er aktive i egen programvare

Næringslivet må sørge for at de nye kodene ENTRY og EXIT er aktive i egen programvare når ny leveranse i NCTS blir implementert i juni 2016. Samtidig må kode SS, som utgår fra samme dato, deaktiveres. Vi vil komme tilbake til endelig dato for når denne endringen trer i kraft.

Endringer i kodelisten

Kodeliste 031 - Deklarasjonsliste vil bli endret som vist her:

Deklarasjonstype [031]
Format: alfanumerisk ..5

Verdier:

  • T- Både T1 og T2 varer
  • T1 Fellestransittering (= ikke EF status)
  • T2 Intern Fellesskapstransittering (= EF status)
  • T2F T2 varer mellom forskjellige fiskale områder
  • T2SM se T2 + San Marino

Nasjonale koder som skal benyttes når deklarasjonen bare gjelder forhåndsvarsel, dvs. ikke i kombinasjon med transittering

  • ENTRY Inngående forhåndsvarsel (innpassering)
  • EXIT Utgående forhåndsvarsel (utpassering)