Gå til innhold

Kode B er ugyldig

Kode B (skip- og flyforsyninger) er fjernet som gyldig kode for Spesielle omstendigheter. Meldinger som inneholder kode B vil bli avvist i systemet. 

Betingelse C587 og C589 er endret som følge av at kode B (skip- og flyforsyninger) er ugyldig kode, slik:

C587: 
HVIS attributten ”SIKKERHET” på HOVEDNIVÅ er tilstede,
DA er datagruppen/attributten = Obligatorisk (R)
ELLERS kan datagruppen/attributten ikke benyttes.

C589:
HVIS attributten ”Kode for spesielle omstendigheter” = ”E”
DA er attributten ”Lossested” = Valgfri (O)
ELLERS er attributten ”Lossested” = Obligatorisk (R)

Unntak fra plikt til forhåndsvarsling

Bakgrunnen for at kode B er fjernet, er at den gjelder skip- og flyforsyninger. Slike varer ble for en tid tilbake unntatt fra plikten til forhåndsvarsling ved utførsel. 

Etter at dette unntaket trådte i kraft, skal ikke kode B ha vært tatt i bruk. Dette innebærer at eventuell bruk av kode B har vært feil.