Gå til innhold

[Utgått]Søknadsskjemaer blir utilgjengelig 24. mai-3. juni

Det blir ikke mulig å sende søknader om bindende klassifiseringsuttalelse og omberegning i perioden 24. mai kl. 15.30 til 3. juni kl. 08. Årsaken er nødvendig vedlikehold i Tolletatens saksbehandlingssystem.

Tolletaten kan ikke motta «Søknad om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) i henhold til gjeldende tolltariff» eller «Søknad om omberegning» i perioden fredag 24. mai kl. 15.30 til mandag 3. juni kl. 08. Søknader må derfor enten sendes inn i forkant eller i etterkant av denne perioden.

Det vil være begrenset saksbehandling av allerede mottatte søknader i perioden.

Det vil være noe etterslep i saksbehandlingen i etaten i etterkant av perioden.

Vi beklager de ulemper dette vil kunne medføre.

Skjemaet Certificate of origin er ikke berørt og kan sendes inn som normalt i hele perioden.