Gå til innhold

[Utgått]Merknadsjournal i Altinn

Innsending av merknadsjournal er en plikt som tollagerholder er pålagt, jf. tolloven § 4-30 jf. tollforskriften § 4-30-4.
Slik fungerer løsningen i praksis:

1. Tollagerholder (eller dennes representant) logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «merknadsjournal»
2. Fyller inn påkrevde opplysninger, kontrollerer, godkjenner og sender inn skjema i Altinn.
3. Tollagerholder får en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn i Altinn.
4. Skjemaet genereres direkte inn i Tolletatens arkivsystem og legger seg under merknadsjournalsaken til den aktuelle tollagerholderen.
5. Det sendes ikke en bekreftelse at saken er mottatt av Tolletaten. Grunnen til at dette er at merknadsjournaler krever ingen saksbehandling.
-  Lenke til skjema
- Lenke til brukerveileder

Brudd på tolloven – sanksjoner
Å unnlate å avgi merknadsjournal etter tollforskriften § 4-30-4 (3) b anses som brudd på tollagerholderen sine plikter og kan sanksjoneres på følgende måter

• Overtredelsesgebyr, jf. tolloven § 16-17 (1) bokstav b.
• Hvis fastsatte vilkår ikke overholdes eller tollagerholderen på annen måte gjør seg skyldig i misbruk, kan tillatelsen suspenderes eller trekkes tilbake, jf. tolloven § 4-30 (2)

Husk muligheten til å abonnere på nyheter her.