Gå til innhold

[Utgått]Avskrivning av opprinnelsesbeviset Form A opphører

Fra 1. september vil det ikke lenger være mulig å avskrive Form A.

Tolletaten har til nå tillatt at Form A og erstatningssertifikater kan avskrives for forsendelser som har gått i transitt via EU. Dette gjelder også Form A som er stilet til EU. Denne muligheten bortfaller fra 1. september 2019. Da må alle forsendelser som går i transitt via EU, ha REX erstatningsopprinnelseserklæring, dersom ikke det opprinnelige opprinnelsesbeviset (Form A eller opprinnelseserklæring) kan følge varen videre til Norge.

Fra 1. juli 2020 kan aktører i EU ikke utstede erstatningsopprinnelseserklæringer på grunnlag av Form A, da Form A ikke lenger er et gyldig opprinnelsesbevis i GSP systemet.

Kina vil ikke tiltre REX, men vil fortsette å utstede Form A fram til iverksettelse av frihandelsavtale Norge-Kina. Tolletaten tillater derfor at Form A fra Kina og stilet til Norge fortsatt kan avskrives fram til en frihandelsavtale mellom Norge og Kina trer i kraft.