Gå til innhold

[Utgått]Fôrmangel

Alle som innfører høy og halm må være registrert hos Mattilsynet.

I forbindelse med fôrmangelen i Norge er det tollfritt å importere høy under varenummer 12.14.9091 og hel halm under varenummer 12.13.0001.

Alle som importerer høy og hel halm skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også privatpersoner.

Importerer du høy og halm fra land utenfor EØS-området, skal foret kontrolleres av Mattilsynet ved grensepassering.