Gå til innhold

[Utgått]Endringer i TVINN

Det vil komme endringer som berører næringslivets programvare som kommuniserer med TVINN.

Endringene gjelder innholdet i CUSRES-meldinger til deklarant. All programvare som sender tolldeklarasjoner til TVINN må ha utviklet støtte for de nye endringene. Dato for produksjonssetting vil bli varslet på toll.no når dette er kjent.

Endringene vil bli satt i produksjon tidligst 1. desember 2018. Det er i tråd med Tolletatens rutine om å varsle næringslivet minimum tre måneder før endringer settes i produksjon.

Nyhet 1

Bakgrunn

TVINN vil få funksjonalitet slik at saksbehandler kan purre deklarant etter at det er bedt om dokumentkontroll, varekontroll eller ny versjon.

Nye CUSRES-meldinger

Det vil bli innført følgende nye feilmeldingskoder/-tekster:
980: "Purring dokumentkontroll - vennligst send etterspurte dokumenter til Tolletaten."
981: "Purring varekontroll."
982: "Purring ny versjon - vennligst send ny versjon til Tolletaten."

Purremeldingene vil bli sendt som CUSRES-meldinger med meldingstype = 11 "Melding fra toller - ME" (BGM 1225). Meldingene sendes med feilmeldingskode og tekst i ett FTX+AAP-segment (med en av de nye Tvinn-interne kodene 980, 981 eller 982 som nevnt over) og ev. fritekst fra toller i ett eller to FTX+AAP-segmenter (med Tvinn-intern kode 999 og ev. 998).

Eksempel:

UNH+110011+CUSRES:1:902:UN:NEP-I+9747207442018061401805701'

BGM+929++137:20181218:102+11'

DTM+184:20181218100544:204'

FTX+AAP+++999:Mangler fortsatt faktura.'

FTX+AAP+++980:Purring dokumentkontroll - vennligst send etterspurte dokumenter til Tolletaten.'

UNT+6+110011'

Meldingsflyt

Purremeldingene vil kunne bli sendt én eller flere ganger etter at det er bedt om dokumentkontroll, varekontroll eller ny versjon.

Nyhet 2

Bakgrunn

Fritekstfeltet som benyttes for å gi tilbakemelding til deklarant i CUSRES utvides. Fritekstens maksimale lengde økes fra 280 til 560 tegn. Dette gir saksbehandler i Tolletaten mulighet til å gi lengre beskjeder ved eks avvisning av elektroniske omberegninger.

Edifact

Vi gjentar allerede FTX+AAP flere ganger, feks. ser CUSRES ved dokumentkontroll slik ut:
[...]
FTX+AAP+++999:asdfsdfsdf'
FTX+AAP+++954:Melding om dokumentkontroll - dokumentene skal leveres Tolletaten'
[...]

Det skal åpnes for å gjenta FTX+AAP en gang til med TVINN-intern kode ("998") i første subfelt for å indikere at dette er del 2 av friteksten. Fritekstens maksimale lengde vil da øke fra 280 til 560 tegn.

Eksempel:
[...]
FTX+AAP+++999:dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd:dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd:dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd:dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd'
FTX+AAP+++998:dette er tekst som det tidligere ikke hadde vært plass til'
FTX+AAP+++954:Melding om dokumentkontroll - dokumentene skal leveres Tolletaten'
[...]

Kontakt

Har du spørsmål om endringene, kan du kontakte oss på e-post 9507-ProdukteierTVINN@toll.no