Gå til innhold

[Utgått]Tollregler i andre land

På nettsiden til Verdens handelsorganisasjon (WTO) finner du en oversikt over de fleste lands regler for import og eksport.

WTOs handelsfasilteringsavtale (Trade Facilitation Agreement) krever at medlemmene skal oversende opplysning til WTO om hvor man kan finne informasjon om regler for import og eksport.

Disse opplysningene blir lagt ut på WTOs hjemmeside etter hvert som WTO-sekretariatet mottar dem. Her finner du bl.a. informasjon om innførsels-, utførsels- og transitteringsprosedyrer, toll og avgifter, opprinnelsesregler og restriksjoner.