Gå til innhold

[Utgått]Høring av endring i særavgiftsforskriften – HFK/PFK-avgift

Forslaget gjelder endrede GWP-verdier i særavgiftsforskriften § 3-18-1. Høringen er nå avsluttet.

På vegne av Finansdepartementet sendte Toll- og avgiftsdirektoratet et forslag om endring i særavgiftsforskriften § 3-18-1 første ledd på høring. Den nærmere redegjørelsen for forslaget følger av høringsnotatet.

Høringsfristen var 23. juni 2015.

 Dokumenter

Høringsbrev

Høringsnotat

Oppsummering av høringen

Høringssvar kom  inn fra

Stiftelsen Returgass

Helse- og omsorgsdepartementet

Samferdelselsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn ved å sende en e-post til post@toll.no. Referer til sak 14/90737.