Gå til innhold

[Utgått]Avgift på elektrisk kraft - registrering- og oppgaveplikt etter særavgiftsregelverket - høring

Forslag til endringer i særavgiftsforskriften § 5-1 bokstav a. Endringen går ut på at produsenter av elektrisk kraft som ikke har avgiftspliktig uttak, ikke lenger skal være registreringspliktige. 

Høringsfristen er satt til 30. september 2015.

Vedlegg