Gå til innhold

Justering av priser for grenseforsikring fra 1. juni 2023

Trafikkforsikringsforeningen har endret prisene på grenseforsikring av motorkjøretøy for første gang på 13 år. De nye prisene gjenspeiler både inflasjonsregulering og geopolitiske endringer. 

Prisøkningen er betydelig. Vi gjør oppmerksom på at denne forsikringsordningen bare skal brukes midlertidig, og unntaksvis, i tilfeller der ingen annen ordinær forsikringsordning for motorkjøretøy er tilgjengelig.

Oversikt over nye priser fra 1. juni 2023

Type motorvognMinimumspremie 1 månedHver påfølgende månedÅrspremie
A. Personbil 2 300,00 1 400,00 17 700,00
B.Motorsykkel 1 600,00 590,00 8 090,00
C.Lastebil/traktor

7 300,00

4 400,00 55 700,00
D. Moped 1 150,00 700,00 8 850,00
E.Buss 6 900,00 4 100,00 52 000,00