Gå til innhold

Betaling av merverdiavgift ved import av bil

Betaling av merverdiavgift på tollkontoret

Aktuelle betalingsformer:

  • Bankkort
  • Kredittkort
  • Bankremisse
  • Kontanter

Bankkort

Maksbeløp ved betaling med debetkort i betalingsterminalen er vanligvis
100 000 kr pr. betaling og er et forhold mellom betaler og dennes bank.

Kredittkort

Maksbeløp ved betaling med kredittkort er et forhold mellom betaler og kortselskapet. Dersom du velger å betale med kredittkort må du betale et kredittkortgebyr til kortselskapet i tillegg til kravet fra Tolletaten. Kredittkortgebyret gjelder for beløp over 2000 kr. Kredittkortgebyret utgjør 0,62 prosent av transaksjonsbeløpet. Tolletaten aksepterer VISA og Mastercard.

Bankremisse

Dersom bankremisse skal benyttes, må denne utstedes til Tolletaten v/ Grensedivisjonen. Beløpet på remissen må ikke overstige beløpet du skal betale.

Du skal betale merverdiavgift av fraktkostnaden med å få bilen til Norge. Har du fraktet bilen på egne hjul fra Sverige, Danmark eller Tyskland kan du bruke faste sjablongsatser.

Nettbank og andre betalingsformer - krav til kvittering

Betaling hos bank/post

Kvitteringen må ha datert påskrift/stempel fra bank/post som stadfester at avgiften er betalt. Det må gå fram av påskriften/stempelet på kvitteringen at beløpet er belastet vedkommendes konto.

Elektronisk betaling

Hvis avgiften betales elektronisk, må betaling framsendes med KID som hentes fra blanketten/fakturaen. Kvittering fra bank/nettbank ved elektronisk betaling må ha kvitteringsstripe/oblat i tillegg til KID nummer. Alternativt må kvitteringen ha stempel/signatur fra banken i tillegg til KID nummer, beløp, betalt dato og informasjon om kundens og Tolletatens kontonummer.

Betaling av engangsavgift til Skatteetaten

Du skal betale engangsavgift for kjøretøy fra utlandet ved første gangs registrering av kjøretøyet i Norge. Engangsavgiften betaler du til Skatteetaten som har ansvaret for avgiften.