Gå til innhold

Legemidler i forsendelser

Det er ikke tillatt for privatpersoner å importere legemidler i forsendelser. Det gjelder både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Slike forsendelser kan bli stoppet i tollkontroll.  

Dette innebærer at det ikke er tillatt for privatpersoner å kjøpe legemidler på internett som blir sendt fra utlandet.

Hensikten med strengt regelverk er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.

Ulovlig importerte legemidler kan beslaglegges og destrueres av Tolletaten, jf. § 3-2 i forskrift om tilvirkning og import av legemidler.

Se ytterligere informasjon på Direktoratet for medisinske produkter (DMP) nettsider.