Gå til innhold

Tolletaten bøtela for over 2 millioner kroner i juni

Tolletaten har avdekket nær dobbelt så mye udeklarert valuta og betalingsmidler på grenseovergangene i juni i år sammenlignet med juni i fjor. Mer åpne grenser og flere reisende gir større risiko for smugling.

Tolletatens valutakontroller som er aktivt søk etter udeklarert valuta og verdier hos reisende, resulterte i juni i 36 overtredelsesgebyrer på nær 2,2 millioner kroner. I tillegg til beslag av betalingsmidler som verdipapirer og gjeldsbrev for nær 500 000 kroner. Til sammenligning ble det i juni i fjor gitt 21 overtredelsesgebyr på totalt 1,2 millioner kroner.

Avdelingsdirektør Anna Kirkeluten i vareførselsdivisjonen i Tolletaten minner om at reisende skal melde ifra om valuta til Tolletaten når de passerer grensene.

- Du kan ta med deg så mye penger du vil over grensen, men du må huske å deklarere beløp over 25 000 kroner i norsk og utenlandsk valuta til Tolletaten. Det er gratis å deklarere pengebeløp, sier Kirkeluten.

Dersom man ikke deklarerer valuta, får man et overtredelsesgebyr på 20 prosent av hele beløpet.

- Mistenker Tolletaten at pengene stammer fra en straffbar handling, blir hele beløpet beslaglagt, opplyser Kirkeluten.

Spesialtrente hunder

Tolletaten har både spesialtrente tollere og hunder som jakter på valutasmuglere og beslaglegger årlig titalls millioner kroner som ikke er deklarert.

Reisende som krysser grensene vil kunne bli spurt av tollere om hvor pengene kommer fra.
Årsaken er at de som smugler valuta gjør det for fortjeneste. Tolletaten bekjemper smugling ved å inndra profitten. Hensikten er å demotivere bakenforliggende kriminalitet og hvitvasking av utbytte.

Størst økning ved Oslo lufthavn

I juni har tollerne ved Oslo lufthavn Gardermoen beslaglagt i alt 935 000 kroner, mot 168 000 kroner samme måned i fjor. Det er også beslaglagt store beløp ved Torp lufthavn Sandefjord i juni. Et valutabeslag på over 200 000 kroner ble avdekket ved kontroll, og reisende fikk overtredelsesgebyrer på til sammen 115 000 kroner.

Stor kreativitet

Kreativiteten blant smuglerne er stor, også i forsøket på å skjule valuta. Tollerne har tidligere avdekket penger sydd inn i ei pute i gyngestol og også forsøk på å smugle valuta i kroppen.
De største tollbeslaget av betalingsmidler noensinne i Norge er 11,3 millioner kroner ved Oslo lufthavn Gardermoen i april 2016 og 5,2 millioner kroner ved fergeankomst til Oslo i mars 2014.

Mer informasjon