Gå til innhold

Tolletaten advarer mot falsk brennevin

Tolletaten advarer befolkningen mot å kjøpe og drikke brennevin som er fra ulovlige utsalgssteder. Det kan være falsk, svært helseskadelig og i verste fall føre til dødsfall. 

1 / 4
Etatens beslag og etterretningsanalyser viser at det blir importert inn store mengder med tomme brennevinsflasker, brennevinskartonger, etiketter og korker til Norge, hvor de trolig kan bli tappet med falsk alkohol.
Etatens beslag og etterretningsanalyser viser at det blir importert inn store mengder med tomme brennevinsflasker, brennevinskartonger, etiketter og korker til Norge, hvor de trolig kan bli tappet med falsk alkohol.
2 / 4
Ved Svinesund ble det gjort kontroll av en varebil med deklarerte glassflasker og korker på vei inn i Norge. Videre undersøkelser økte mistanken om at flaskene skal benyttes til brennevin for salg i Norge.
Ved Svinesund ble det gjort kontroll av en varebil med deklarerte glassflasker og korker på vei inn i Norge. Videre undersøkelser økte mistanken om at flaskene skal benyttes til brennevin for salg i Norge.
3 / 4
Lasten inneholdt flere esker med korker til glassflaskene.
Lasten inneholdt flere esker med korker til glassflaskene.
4 / 4
Tolletatens analyser viser at det er svært sannsynlig at det foregår en ulovlig produksjon av brennevin i Norge, og at det er denne brennevinen som blir brukt til å fylle tomflasker med.
Tolletatens analyser viser at det er svært sannsynlig at det foregår en ulovlig produksjon av brennevin i Norge, og at det er denne brennevinen som blir brukt til å fylle tomflasker med.

Det kan se ut som brennevinsflasken eller kartongen kommer fra et kjent merke. Innholdet framstår som trygt og ekte, og det er forseglet. Men i virkeligheten utgjør det en alvorlig helserisiko. Det falske brennevinet har trolig mange tilgang til, også unge under 20 år.

- Ingen må tro at det er trygt å kjøpe og drikke ulovlig brennevin, selv om det ser ut som originalvare på flaske eller kartong. Det kan være like farlig som å kjøpe brennevin på en plastdunk i en mørk bakgate. Våre observasjoner viser at de kriminelle nå legger mer innsats i emballasjen og innpakningen. Men det rokker ikke ved at det utgjør en alvorlig helserisiko å drikke ulovlig brennevin, advarer tolldirektør Øystein Børmer i Tolletaten.

Han får støtte av avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver.

- Det kan være ekstremt stor helserisiko knyttet til alkohol som er kjøpt ulovlig. I verste fall kan ulovlig sprit inneholde metanol, som kan medføre blindhet og i verste fall død, sier Giæver. 

Store mengder

Etatens beslag og etterretningsanalyser viser at det blir importert inn store mengder med tomme brennevinsflasker, brennevinskartonger, etiketter og korker til Norge, hvor de trolig kan bli tappet med falsk alkohol.
Etatens beslag og etterretningsanalyser viser at det blir importert inn store mengder med tomme brennevinsflasker, brennevinskartonger, etiketter og korker til Norge, hvor de trolig kan bli tappet med falsk alkohol.
Årsaken til advarselen er at etatens beslag og etterretningsanalyser viser at det blir importert inn store mengder med tomme brennevinsflasker, brennevinskartonger, etiketter og korker til Norge.

Mange av produktene stammer tilsynelatende fra kjente brennevinsmerker, men er i virkeligheten falske kopier. Bare i løpet av de siste 18 månedene er det blitt importert inn over 55.000 tomme brennevinsflasker.

I tillegg har Tolletaten avdekket flere smuglingsforsøk av større kvantum flasker. Det er sannsynligvis store mørketall når det gjelder antallet tomflasker som kommer inn over landegrensen.

Ulovlig produksjon

Når flaskene og kartongene er kommet inn til Norge, blir de trolig tappet med falsk brennevin. Det vil si drikkevarer som inneholder mer enn 22 volumprosent alkohol og som blir ulovlig produsert. Tolletatens analyser viser at det er svært sannsynlig at det foregår en ulovlig produksjon av brennevin i Norge, og at det er denne brennevinen som blir brukt.

Det er også sannsynlig at flaskene tappes med innsmuglet brennevin. Det kommer trolig over grensa via store konsentrerte forsendelser som ren sprit, og som vannes ut til brennevin i Norge.

- Det kan være ekstremt stor helserisiko knyttet til alkohol som er kjøpt ulovlig. I verste fall kan ulovlig sprit inneholde metanol, som kan medføre blindhet og i verste fall død, sier Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Hva skal du se etter?

Det finnes ingen spesifikke kjennetegn som viser at flaskene eller kartongene inneholder falsk brennevin, fordi kjennetegnene stadig endrer seg.

I forbindelse med koronapandemien og endringer i den grensekryssende trafikken, som følge av reiserestriksjoner og økt grensekontroll, har Tolletaten hatt søkelys på den registrerte eller legale vareførselen for å avdekke import av innsatsvarer til ulovlig salg av brennevin.

 

 

Over 1.000 flasker i lasten

Nylig gjennomførte tollere ved Svinesund en godskontroll av en litauisk registret varebil som var på vei inn til Norge med over 1.000 deklarerte glassflasker, i tillegg til flere esker med korker. Kontrollen, som ble utført fredag 12. november, viste ingen avvik mellom deklarasjon og mengde eller type varer. Sjåføren kunne dermed fortsette til mottaker i Norge etter kontrollen.

Tolletatens undersøkelser viser at mottakeren av flaskene ikke ser ut til å ha en logisk grunn til å motta denne lasten. Det mistenkes blant annet derfor at flaskene skal benyttes til brennevin for salg i Norge.

Tolletaten gjorde nylig et storbeslag av falsk alkohol. Natt til torsdag 21. oktober beslagla to tollere ved Åsnes grenseovergang 980 liter alkohol innpakket i kartonger med falske whisky-etiketter.

Les også: i den internasjonale aksjonen Opson i 2020 avdekket Tolletaten over 5000 liter falsk alkohol, i samarbeid med politiet.

For pressehenvendelser:

Kontakt pressevakt i Tolletaten:  976 50 370

Kontakt pressevakt i Helsedirektoratet: 400 33 431