Gå til innhold

Ny frihandelsavtale med Storbritannia trer i kraft 1. desember 2021 og erstatter «Broavtalen»

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia. 

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia. 

Avtalen erstatter den midlertidige «broavtalen». Avtalen trer i kraft 1. desember 2021. Tolletaten har, sammen med Islands Skatturinn, hatt ansvaret for å forhandle opprinnelsesreglene, avsnittet om tollprosedyrer og handelsfasilitering, inkludert en ny avtale om administrativt samarbeid. Vi arbeider også med en avtale om gjensidig godkjenning av AEO-er.

Opprinnelsesreglene er i det vesentlige lik reglene i Den reviderte Opprinnelseskonvensjonen (PEM-konvensjonen). Men siden Storbritannia ikke har sluttet seg til PEM-konvensjonen, kan norske eksportører ikke benytte materialer fra Storbritannia på linje med f.eks. norske materialer ved eksport til andre PEM-land (inkludert EU og EFTA-landene). Storbritannia og EU har også seg imellom avtalt at materialer fra for eksempel Norge ikke kan benyttes på linje med materialer fra EU og Storbritannia (bilateral kumulasjon).

Kun opprinnelseserklæringer kan brukes som opprinnelsesdokumentasjon. Varesertifikat EUR.1 kan derfor ikke lenger brukes fra og med 1. desember 2021.

Bestemmelsene om handelsfasilitering skal sikre at norske eksportører ikke blir møtt med unødvendige hindringer når varer skal eksporteres til Storbritannia.

Protokollen om administrativt tollsamarbeid tilsvarer EØS-avtalens protokoll 11, men med en mer moderne tekst.

Direkte lenke til opprinnelsesvedlegget finner du her.  Her kan du lese mer om avtalen.