Gå til innhold

Flere mindre grenseoverganger stenges

Fra lørdag 2. januar 2021 innføres det testplikt for reisende til Norge. For å bidra til å begrense importsmitten har regjeringen besluttet å innføre midlertidige stenging av en rekke grenseoverganger. Alle tollsteder (så langt mulig) opprettholder sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten på grenseovergangene.

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Les mer om innreisereglene til Norge her.

Det er om lag 110 godkjente grenseovergangssteder til Norge. I dag er disse formelt åpne, men flere har begrensede åpningstider, og flere er uten politikontroll. For å kunne kanalisere innreisende til grenseovergangssteder med både politi og helse, eventuelt til overgangssteder med bare politi, vil flere grenseovergangssteder bli stengt. Politiet oppfordrer på det sterkeste at reisende benytter seg av grenseoverganger hvor teststasjoner er etablert. Dette bidrar til å begrense importsmitten til Norge. Les mer om dette på politiet sine sider.

Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. Tolletatens virksomhet opererer som normalt og opprettholder sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten.

Unntak og regler

Alle er pliktige til å sette seg inn i de regler og unntak som gjelder. Transportører med gyldig transporttillatelse vil bli tatt kontakt med fortløpende av Tolletaten.

Tolletatens virksomhet opererer som normalt, og næringslivet skal forholde seg til Tolletatens til enhver tid gjeldende retningslinjer og åpningstider som normalt. Det vil si at åpningstidene som pålegges i forbindelse med testregimet ikke skal berøre næringslivets grensekryssende vareførsel. Les mer om dette her.