Gå til innhold

Innskjerping av reiserestriksjoner til Norge

Den 2. januar innføres det testplikt ved innreise til Norge. I tillegg vil flere mindre grenseoverganger stenges. Tolletatens virksomhet operer som normalt og innskjerpingen skal ikke berøre næringslivets grensekryssende vareførsel.

Det er om lag 110 godkjente grenseovergangssteder til Norge. I dag er disse formelt åpne, men flere har begrensede åpningstider, og flere er uten politikontroll. For å kunne kanalisere innreisende til grenseovergangssteder med både politi og helse, eventuelt til overgangssteder med bare politi, vil flere grenseovergangssteder bli stengt.

Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. Tolletatens virksomhet opererer som normalt og opprettholder sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten. Næringslivet skal forholde seg til Tolletatens til enhver tid gjeldende retningslinjer og åpningstider som normalt. Det vil si at åpningstidene som pålegges i forbindelse med testregimet ikke skal berøre næringslivets grensekryssende vareførsel. Oversikt over Tolletatens tollkontorer finner du her.

Alle er pliktige til å sette seg inn i de regler og unntak som gjelder. Transportører med gyldig transporttillatelse vil bli tatt kontakt med fortløpende av Tolletaten.