Gå til innhold

Om ny bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll fra høsten 2021

Tolletaten jobber med å opprette en ny tollfaglig utdanning. Den bli en treårig bachelorgrad, uten lønn.

Første kull ved Universitetet i Stavanger fra høsten 2021

Bachelorprogrammet opprettes sammen med Universitetet i Stavanger, og første kull skal etter planen starte høsten 2021. Opptak vil skje gjennom Samordnet opptak våren 2021, med søknadsfrist 15. april. Kullene, på rundt 35 studenter, tas opp årlig.

Studiet blir åpent for alle med generell studiekompetanse og politiattest. Studiested blir Stavanger, men med to praksisperioder på 6 og 18 uker i Oslo-regionen. Den nye utdanningen, «Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll», vil kvalifisere deg til å søke jobb i Tolletaten, i første omgang primært i grensekontrollen.

Studieplan og mer informasjon fra november

Vi jobber nå med studieplaner og praksis-emner. Endelig presentasjon av studiet vil publiseres på http://uis.no i november.

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med nyutdanning@toll.no.