Gå til innhold

Ny bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll fra høsten 2021

Fra høsten 2021 kan du ta bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Den nye utdanningen erstatter Tolletatens etatsutdanning. Studiested blir Stavanger, men med to praksisperioder på 6 og 18 uker i Oslo-regionen. Tollere vil være gjesteforelesere i de ulike emnene i studiet.

Utdanningen er tverrfaglig med sentrale emner som jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk.

Som toller utvikler du god kompetanse til å snakke med, og veilede publikum og næringsliv. Tollere jobber også med ekspedisjon og fortolling av varer, smuglingsbekjempelse og etterretning i hele landet. Utdanningen gir deg en grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder.

Søknadsfrist er 15. april 

Første kull starter høsten 2021. Opptak vil skje gjennom Samordnet opptak våren 2021, med søknadsfrist 15. april. Kullene, på rundt 35 studenter, tas opp årlig.

Studiet blir åpent for alle med generell studiekompetanse og politiattest. Den nye utdanningen, «Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll», vil kvalifisere deg til å søke jobb i Tolletaten, i første omgang primært i grensekontrollen.

Les mer om studiet på Universitetet i Stavanger sine nettsider.

Har du spørsmål kan du ta kontakt på nyutdanning@toll.no