Gå til innhold

[Utgått]Store tollbeslag av alkohol, dopingmidler og cannabis i 2016

I fjor beslagla Tolletaten 1 750 kilo cannabis som er blant de største mengdene beslaglagt i løpet av ett år i Norge noensinne.

Det største beslaget var på 639 kilo hasj i en trailer på Svinesund i mars. Fire av fjorårets hasjbeslag er på over 100 kilo hver. I tillegg kommer et beslag av marihuana på 186 kilo.

– Det er fortsatt et stort narkotikapress mot den norske grensen, og jeg er bekymret over at bruken av cannabis øker i Norge mens den synker i resten av Europa ifølge EUs narkotikaovervåkningssenter. Samtidig viser statistikken at Tolletatens etterretningsinnsats, bruken av tekniske hjelpemidler som skiltgjenkjenning og dyktige tjenestemenn er med på å avdekke betydelige mengder narkotika, sier tolldirektør Eivind Kloster-Jensen.

Se beslagsutvikling for andre stoffer

3 900 beslag av narkotika

Tolletaten gjør daglig 17 beslag av narkotika og farmasøytiske preparater, og etaten gjorde totalt 3 879 beslag av narkotika i 2016. Det er fortsatt mange beslag av syntetisk fremstilt narkotika. Utviklingen er bekymringsfull, da dette er narkotika som er mange ganger sterkere enn tradisjonell narkotika.

At antallet narkotikabeslag er litt redusert i 2016 skyldes færre beslag av khat. Smuglingen av khat til Norge er betydelig redusert etter at både Nederland og Storbritannia forbød khat. Tolletaten registrerer også nedgang i beslaglagt mengde amfetamin, heroin og kokain i 2016 sammenlignet med 2015, men det er ikke uvanlig med til dels betydelige variasjoner i beslagene fra år til år.

Tolletaten foretok 2 200 beslag av dopingmidler og farmasøytiske preparater. Det største beslaget av dopingmidler var på 24 000 enheter og ble gjort på Kongsvinger.

Nær 35 000 tollbeslag

- Tolletatens hovedoppgaver er grensekontroll og vareførselsadministrasjon. Selv i en tid med krevende omstilling er det totale antallet beslag økt fra 34 300 i 2015 til 34 900 i 2016. De fleste beslag er av alkohol og tobakksvarer. 10 200 beslag av tobakksvarer omfatter nær ni millioner sigaretter, 677 kilo snus og 1,3 tonn andre tobakksvarer, sier tolldirektør Eivind Kloster-Jensen.

Stor økning i ølbeslag

Tolletaten har aldri tidligere beslaglagt så mye øl som de 566 000 literne som ble avdekket i 2016, og det er gjort flere store beslag på over 10 000 liter hver. Det smugles årlig store menger alkohol til Norge. Totalt gjorde Tolletaten 15 700 alkoholbeslag i 2016. Dette omfatter beslag av 31 100 liter vin og 60 800 liter brennevin; en mengde som har vært stabilt høy de siste årene.

53 millioner valutakroner

Valutakontrollene avdekket 53 millioner kroner, om lag en million kroner mer enn i 2015. Alle betalingsmidler med en verdi over 25 000 kroner skal deklareres for Tolletaten for å unngå overtredelsesgebyret på 20 prosent av pengene du har med deg. Mistenker tjenestemennene at pengene stammer fra straffbare handlinger, blir hele beløpet tilbakeholdt. Tolletaten disponerer spesialtrente valutasøkshunder for å avdekke smugling av valuta.

Beslag av kjøtt og fisk

Beslagsstatistikken omfatter også nær 26 tonn kjøttvarer og nesten fem tonn fisk.