Gå til innhold

[Utgått]Slanger, øgler og skilpadder

Det er nå lov å ta med 19 ulike reptil til Noreg. 12 av desse er Cites-regulert. Privatpersonar kan ta med reptil frå alle land. Kommersielle aktørar, til dømes dyrebutikkar kan berre kjøpe reptil i eit EU/EØS-land.

 

Grøn trepyton
Du kan nå ta med grøn trepyton til Noreg.

Dersom du innfører slike dyr, skal du gå på raud sone.

Du må kunne prove at dyret er ein av de lovlege artane og at det er født i fangenskap. Nokre av reptila krev Cites-løyve (tillatelse) i tillegg.

Les meir hos Mattilsynet

Dersom verdien på dyret overstig den tollfrie reisendekvoten , skal du betale meirverdiavgift.

Husk at alt du har handla i utlandet er med i verdigrensa, også typiske tax-free varer.

Les meir om å kjøpe dyr i utlandet