Gå til innhold

[Utgått]De store smuglerlastene er kommet tilbake

Alkoholbeslag

Tollerne stoppet første halvår 2016 fem laster med større mengder alkohol og sigaretter.

Disse fem lassene utgjør alene seks millioner kroner i avgiftsunndragelser. Alkohol og sigaretter gjemmes blant vanlig gods som transporteres over grensa. Tolletaten finner ofte større mengder alkohol og noen titusener sigaretter i det samme transportmidlet, men det kan også være bare sigaretter eller alkohol i lasten. Da snakker vi gjerne om virkelig store kvanta.

Denne saken ble først publisert i Tolletatens blad På grensen nr. 3 - 2016. Du kan lese bladet her.

- De store smuglerlastene er kommet tilbake, konstaterer avdelingsleder Asle Farberg i Tollregion Øst-Norge.

Det hender også at smuglerne organiserer kolonner hvor mer enn ti kjøretøy fullastet med alkohol og sigaretter passerer grensen samtidig.

Spritsmugling borte

-Tolletaten har også tidligere sett store laster med alkohol- og tobakksvarer. Ikke minst gjaldt dette smuglingen av sprit, men siden metanolsakene i 2002 har ikke Tolletaten beslaglagt store mengder smuglersprit, sier han.

- Før 2014 var det flere år hvor Tolletaten avslørte smuglerbiler med «bare» noen tusen liter alkohol og sigaretter i lasten – som oftest varebiler og stasjonsvogner. Det kom nok en og annen trailer med smuglergods også uten at vi avdekket transporten, sier avdelingslederen.

Beslag av 12500 liter alkohol og 49 200 sigaretter på Svinesund juni 2016.
Alkoholbeslag Svinesund juni 2016.
ALKOHOL OG SIGARETTER: 22. juni i år ble det beslaglagt 12 500 liter alkohol og 49 200 sigaretter på Svinesund.

Mellomlagres i Sverige

Tolletaten mistenker at alkohol og tobakksvarer kommer i større kvanta fra Øst-Europa til Sverige. Deretter lastes varene over i varebiler og kjøres over grensa til Norge. Dette er fortsatt den mest brukte smuglingsmetoden samtidig som det minsker risikoen for å bli tatt.

- Enkelte ganger kommer også smuglerbilene i kolonner på mer enn ti kjøretøy. Sammen med politiet i Østfold og Utrykningspolitiet har vi lykkes i å stoppe flere slike kolonner med høyt beskattede varer fra grensen og innover langs E-6, konstaterer Farberg.

Østeuropeere står bak

Østeuropeere dominerer smuglingen av alkohol- og tobakksvarer til Norge, og spesielt mange fra Polen og Litauen har etter hvert blitt kjent hos Tolletaten. Smuglerne er i alle aldersgrupper, men de langt fleste som blir tatt er i alderen 20 til 40 år. Dette avviker fra smuglingen av store cannabispartier i vogntog. Her er sjåførene gjerne vesteuropeere i 50- og 60-årsalderen.

Følger med

- Vi ser at tendensen vil fortsette i andre halvår, og Tolletaten vil følge med på denne trafikken, sier Farberg.

Domfelt

Det er ikke bare via Østfold de store smuglerlastene kommer.

-Natt til 24. juni 2015 ba politiet i Stavanger om bistand til å kontrollere to litauiske trekkvogner og en biltilhenger som politiet hadde stoppet. Tollkontrollen avdekket totalt 687 520 sigaretter. Dette er det femte største tollbeslaget av sigaretter noensinne i Norge. Beslaget utgjør 2,17 millioner kroner i avgiftsunndragelser, sier seksjonssjef Valborg Bishop i Stavanger.

Gulating lagmannsrett dømte tre menn fra Litauen for innførsel, medvirkning til innførsel og heleri av totalt 783 720 sigaretter og en ukjent mengde alkohol. Samlet avgiftsunndragelse var om lag 2,5 millioner kroner. De tre ble dømt til fengsel i henholdsvis 1 år og åtte måneder, 1 år og to måneder og ti måneder. I tillegg ble 120 250 kroner inndratt som utbytte fra en av de domfelte. To av de domfelte får aldri mer kjøre bil i Norge.

Beslag av sigaretter, Risavika 2015.
Beslag av sigaretter, Risavika 2015.
SIGARETTBESLAG STAVANGER: Det femte største sigarettbeslaget noensinne i Norge ble gjort i Stavanger i 2015. Det ble tatt 687 520 sigaretter.

 

Fem større smuglerlass i 2016:

Totalt 68 576 liter alkohol og 109 200 sigaretter i fem laster. Avgiftsunndragelser for nær seks millioner kroner:

  • 22. juni 2016: 12 500 liter alkohol og 49 200 sigaretter i lastebil i Østfold.
  • 16. mai 2016: 13 011 liter alkohol og 60 000 sigaretter i vogntog i Østfold.
  • 21. april 2016: 21 812 liter alkohol i semitrailer i Østfold.
  • 14. april 2016: 9 313 liter alkohol i lastebil i Rogaland
  • 14. mars 2016: 11 940 liter alkohol i semitrailer i Akershus

Store smuglingsforsøk i 2015:

  • 687 520 sigaretter i latviske vogntog Stavanger 24. juni 2015. 2,1 millioner kroner i avgiftsunndragelser.
  • 413 000 sigaretter i latvisk vogntog på industriområde i Akershus 10. juni 2015. 1,3millioner kroner i avgiftsunndragelser,
  • 8 695 liter alkohol i lastebil på Svinesund 20 mars 2015. 644 000 kroner i avgiftsunndragelser.
  • 229 340 sigaretter og 227 liter brennevin i latvisk semitrailer på Hadeland 26. januar 2015 Avgiftsunndragelser 815 000 kroner.