Gå til innhold

[Utgått]Amfetamin-rekord i 2015

-Tolletaten har aldri tidligere beslaglagt så mye amfetamin som i 2015 – et år som også kjennetegnes av rekordbeslag av GBL og store beslag av cannabis og dopingmidler, konstaterer tolldirektør Bjørn Røse.

Amfetamin var gjemt i dekk. Foto: TollvesenetSmuglerne hadde gjemt amfetamin i bildekk. Foto: Tolletaten.

Beslaget av 110 kilo amfetamin i januar 2015 er det nest største tollbeslaget av amfetamin noensinne i Norge. Det ble gjort flere andre store enkeltbeslag av amfetamin i 2015, og ved årets slutt hadde tollerne avdekket totalt 320 kilo amfetamin. 

Narkotikabeslag

Tollerne gjorde 34 155 tollbeslag i 2015, hvorav 3 943 narkotikabeslag.

Antall narkotikabeslag de siste årene.

Beslagene omfatter alt fra små brukerdoser til store enkeltbeslag på mer enn 200 kilo hasj og 600 liter GBL. Samlet beslag av GBL var på rekordhøye 739 liter. Når det gjelder cannabis avdekket tollerne forsøk på smugling av 1,1 tonn hasj og nær 100 kilo marihuana i 2015.

Tolletaten bokførte to betydelige beslag av heroin i fjor, hvorav  som er blant de største tollbeslagene av heroin noensinne i Norge. Dette beslaget tilsvarer alene 60 000 brukerdoser med en salgspris på gata på 12 millioner kroner. Totalt beslagla tollerne 23 kilo heroin i 2015, mens de beslagla 56 kilo kokain.

Mye dopingmidler

285 500 enheter dopingmidler ble beslaglagt i 2015, en økning fra 167 500 dopingenheter året før. Tollerne avdekket flere store partier med dopingmidler i fjor, og det største beslaget var på hele 209 000 enheter.

Sigarettflom

2015 er også året med den nest største beslaglagte mengden sigaretter. Ved utgangen av året hadde tollerne beslaglagt 11,6 millioner sigaretter, bare slått av 2009 da det ble beslaglagt 13,7 millioner sigaretter. Det største tollbeslaget av smuglersigaretter ble gjort i Rogaland i juni. De 687 520 beslaglagte sigarettene utgjør det femte største tollbeslaget av sigaretter i Norge noensinne.

Tolletaten beslagla store mengder smuglet alkohol i 2015. Ved årets slutt hadde tollerne beslaglagt 485 000 liter øl, 62 000 liter brennevin og sprit, og 46 000 liter vin. Valutakontrollene førte i 2015 til beslag av 52,4 millioner kroner. Kontantbeløp over 25 000 kroner skal deklareres for Tolletaten når du ankommer til eller reiser fra Norge.

Grensekontrolletat

Tolletaten rendyrkes fra 2016 som vareførselsetat, kontrolletat og grenseetat ved at avgiftsoppgavene overføres til Skatteetaten. Tolletatens grensekontroll styrkes samtidig med 125 stillinger, og bemanningen blir styrket ved de største grensestasjonene og på flyplassene med internasjonal trafikk. I tillegg satses det på økt elektronisk tilstedeværelse som betyr at samtlige grenseoverganger blir utstyrt med skiltlesende kameraer. Det blir også flere mobile tollpatruljer som skal fange opp smuglingsvirksomheten.
- Vi tror ikke presset mot de norske grensene avtar og bygger derfor også opp et nasjonalt senter for analyse og etterretning for å få enda bedre kunnskap om smuglingsmetodene og -rutene, sier tolldirektør Bjørn Røse.