Gå til innhold

Tilbakebetaling ved feil oppkreving av avgifter

Ønsker du å søke om tilbakebetaling fordi du mener det har skjedd feil i oppkreving av avgifter? Her finner du informasjon og veiledning om hva du må gjøre. 

Feil som er gjort av VOEC-registrert nettbutikk

Hvis du har blitt belastet for merverdiavgift to ganger for samme vare fra en utenlandsk nettbutikk som er VOEC-registrert, må du ta kontakt med nettbutikken du handlet hos for tilbakebetaling. Du kan kun få tilbakebetalt én av de to merverdiavgiftene du har blitt belastet for. Du kan også kreve tilbakebetaling dersom nettbutikken har krevd opp merverdiavgift for en vare som skulle vært fri for merverdiavgift, som for eksempel en bok.

Tolletaten er ikke involvert i denne prosessen og skal ikke ha refusjonssøknader i slike tilfeller.

Feil gjort på deklarasjon med flere mottakere

De fleste varer til privatpersoner med verdi opp til 3000 kroner (inkludert frakt) blir deklarert sammen med varer til flere mottakere på én deklarasjon til Tolletaten (tidligere kalt samlefortolling).  

Tolletaten behandler ikke søknader fra privatpersoner om retting av slike deklarasjoner. I disse tilfellene skal du ta kontakt med speditøren/transportselskapet som deklarerte sendingen din. Dette gjelder uavhengig om du ønsker refundert merverdiavgift, særavgift eller tollavgift. 

Her finner du forklaring på hva de ulike avgiftene betyr.  
 
Er du usikker på hvilke avgifter du har betalt, kan speditøren/transportselskapet svare deg på dette. Speditøren/transportselskapet kan også svare deg på om sendingen er gjort med tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon. 

Når kan du søke hos Tolletaten?

Hvis feilen ikke er gjort av en VOEC-registrert nettbutikk, og sendingen ikke er deklarert på en deklarasjon med flere mottakere, kan du søke til Tolletaten om å rette deklarasjonen. Dette gjør du via søknadsskjemaet i Altinn.