Gå til innhold

Tollavgift, særavgifter og merverdiavgift

Når du innfører varer fra utlandet, kan du betale både tollavgift, særavgift og merverdiavgift i tillegg til transportselskapet deklareringssgebyr. Hva du må betale i importavgifter, bestemmes av hva slags vare du innfører. Under forklarer vi hva de ulike avgiftstypene betyr.

Tollavgift

Dette er en skatt/avgift på noen varetyper ved import. Satsene blir bestemt i Tolltariffen (lenke). I korthet er det kun tollavgift på klær, ferdige tekstilvarer som sengetøy, gardiner, håndklær, o.l. og på næringsmidler (mat og drikke). Alle andre varer er tollavgiftsfrie.

Særavgifter

Dette er en avgift som legges på bestemte varer ved innførsel, som for eksempel alkoholholdige drikkevarer, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje. Du finner en full oversikt over særavgiftene på Skatteetatens sider.

Merverdiavgift

Dette er en generell avgift du må betale når du importerer varer. Satsen er 25 % (15 % på næringsmidler).

Deklareringsgebyr

Dette er et gebyr som transportselskapet (f.eks. Posten, UPS, DHL, FedEx, TNT) tar for å deklarere sendingen for prosedyren overgang til fri disponering deg. Transportselskapene har forskjellige benevnelser på gebyret. Eksempler er «Pris fortolling», «Utleggsgebyr», «Fortollingsgebyr» og «Spedisjonsgebyr».

Vi gjør deg oppmerksom på at Tolletaten ikke kan tilbakebetale beløp under 100 kroner.

Ofte stilte spørsmål

Du har fått en gavesending fra slekt i utlandet som inneholder både brus, leker og klær. Imidlertid gjorde avsender en feil og oppga for høy verdi på sendingen slik at den kom over fribeløpet på 1 000 kroner og ble deklarert for prosedyren overgang til fri disponering av transportselskapet. Sendingens riktige verdi er 500 kroner og dermed innenfor fribeløpsgrensen for gavesendinger.

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg:

Tollavgift: Ja.

Særavgifter: Ja.

Merverdiavgift: Ja.

Deklareringsgebyr: Nei.

Eksempel 1

Du har kjøpt en jakke i utlandet og betalte både tollavgift og merverdiavgift ved importen (det er ikke særavgift på jakker). Det var imidlertid noe feil med jakken, og du har returnert den til selger. Selger sendte deg en ny jakke gratis, og du måtte betale både tollavgift og merverdiavgift på denne selv om den var en gratis erstatningsvare. Det er helt korrekt prosedyre. Men du kan søke Tolletaten om tilbakebetaling av tollavgiftsbeløpet du har betalt på jakken du har returnert til selger.

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg:

Tollavgift: Ja, forutsatt at tollavgiftsbeløpet er 100 kroner eller høyere.

Særavgifter: Nei, det er ikke særavgift på jakker.

Merverdiavgift: Nei, da må du søke Skatteetaten.

Deklareringsgebyr: Nei.

Eksempel 2

Du har kjøpt en mobiltelefon i utlandet. Mobiltelefoner og all annen elektronikk er både tollavgiftsfrie og særavgiftsfrie ved import, men du har betalt merverdiavgift. Telefonen sluttet å virke, så du har hevet kjøpet og returnert den til selger. Selger sendte deg en ny telefon gratis, og denne er blitt er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering på vanlig måte. Her skal du ikke søke Tolletaten da du ikke har betalt tollavgift ved innførsel. Du må søke Skatteetaten om refusjon av merverdiavgiften.

 

Eksempel 1

Du har kjøpt en jakke i utlandet og betalte både tollavgift og merverdiavgift ved importen (det er ikke særavgift på jakker). Det var imidlertid noe feil med jakken, og du har returnert den til selger.

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg: 

Tollavgift: Ja, forutsatt at tollavgiftsbeløpet er 100 kroner eller høyere.

Særavgifter: Nei, det er ikke særavgift på jakker.

Merverdiavgift: Nei, da må du søke Skatteetaten.

Deklareringsgebyr: Nei.

Eksempel 2

Du har kjøpt en mobiltelefon i utlandet. Mobiltelefoner og all annen elektronikk er både tollavgiftsfrie og særavgiftsfrie ved import, men du har betalt merverdiavgift. Telefonen sluttet å virke, så du har hevet kjøpet og returnert den til selger.

Her skal du ikke søke Tolletaten da du ikke har betalt tollavgift ved innførsel. Du må søke Skatteetaten om refusjon av merverdiavgiften.

Du har kjøpt en mobiltelefon fra utlandet. Mobiltelefoner og all annen elektronikk er både tollavgiftsfrie og særavgiftsfrie ved import, men du har betalt merverdiavgift. Telefonen har sluttet å virke, så du har sendt den tilbake til selger for reparasjon. Nå har den reparerte telefonen kommet i retur, men den har blitt deklarert for prosedyren overgang til fri disponering på nytt av transportselskapet av dens fulle verdi da avsender ikke merket sendingen med at den inneholdt en reparert vare i retur.

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg:

Tollavgift: Nei, det er ikke tollavgift på mobiltelefoner.

Særavgifter: Nei, det er ikke særavgift på mobiltelefoner.

Merverdiavgift: Ja.

Deklareringsgebyr: Nei.

Eksempel 1

Du har kjøpt bukser fra USA, og du har både betalt tollavgift og merverdiavgift ved importen (det er ikke særavgift på bukser). Selgeren la ved feil faktura på et høyere beløp enn du har betalt for buksene, og følgelig har du betalt for mye i både tollavgift og merverdiavgift.

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg:

Tollavgift: Ja.

Særavgifter: Nei, det er ikke særavgift på bukser.

Merverdiavgift: Ja.

Deklareringsgebyr: Nei.

Eksempel 2

Du har kjøpt elektronikk i utlandet. All elektronikk er både tollavgiftsfritt og særavgiftsfritt ved import, men du har betalt merverdiavgift. Selgeren skrev imidlertid feil valuta i fakturaen. Fakturaen skulle vært utstedt i norske kroner (NOK), men selger skrev i stedet EURO, og følgelig har du betalt for mye i merverdiavgift.

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg:

Tollavgift: Nei, det er ikke tollavgift på elektronikk.

Særavgifter: Nei, det er ikke særavgift på elektronikk.

Merverdiavgift: Ja.

Deklareringsgebyr: Nei.

Eksempel 1

Du har kjøpt bukser fra USA. Ved en feil har transportselskapet deklarert sendingen din for prosedyren overgang til fri disponering to ganger og krevd deg for både tollavgift og merverdiavgift begge gangene (det er ikke særavgift på bukser).

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg:

Tollavgift: Ja.

Særavgifter: Nei, det er ikke særavgift på bukser.

Merverdiavgift: Ja.

Deklareringsgebyr: Nei.

Eksempel 2

Du har kjøpt elektronikk i utlandet. Ved en feil har transportselskapet deklarert sendingen din for prosedyren overgang til fri disponering to ganger og krevd deg for merverdiavgift begge gangene (det er verken tollavgift eller særavgift på elektronikk).

Dette kan Tolletaten tilbakebetale deg:

Tollavgift: Nei, det er ikke tollavgift på elektronikk.          

Særavgifter: Nei, det er ikke særavgift på elektronikk.

Merverdiavgift: Ja.

Deklareringsgebyr: Nei.