Gå til innhold

Vanlige årsaker til å søke om tilbakebetaling

Hvis du vil søke om tilbakebetaling av importavgiftene, skal du bruke skjemaet i Altinn. Her er noen vanlige årsaker til å søke om tilbakebetaling.

  • Jeg har betalt avgifter på en vare jeg mener skulle ha vært avgiftsfri.
  • Jeg har returnert en vare til selger og enten fått tilbake pengene fra selger eller fått ny gratis erstatningsvare som jeg har betalt importavgifter på. I dette tilfellet må du søke Tolletaten om tilbakebetaling av toll, mens du må søke Skatteetaten om tilbakebetaling av moms og eventuelle særavgifter.
  • Jeg har fortollet varen og speditøren har også fortollet den.
  • Jeg har sendt en vare til reparasjon og betalt toll og avgifter to ganger på samme vare.
  • Jeg har betalt norsk merverdiavgift i tillegg til utenlandsk merverdiavgift og fått den utenlandske merverdiavgiften tilbakebetalt av selger i ettertid. Les mer her
  • Valutaen er feil. Varen ble fortollet i pund og fakturaen står i dollar.
  • Grunnlaget/prisen er feil. For eksempel bruk av feil vekt, skrivefeil i faktura fra leverandør, verdien på varen er under 350 kroner.

Skjema for tilbakebetaling av toll

Gå til skjema i Altinn

Del med andre: