Gå til innhold

Slik søker du om tilbakebetaling

Privatpersoner som ønsker å søke om tilbakebetaling av toll, skal bruke søknadsskjemaet i Altinn.

Slik søker du om tilbakebetaling:

  1. Logg deg inn på skjemaet i Altinn.
  2. Du fyller inn opplysninger, legger ved nødvendige dokumenter og sender skjemaet via Altinn.
  3. Tolletaten registrerer saken.
  4. Du får automatisk et brev via e-Formidling eller til e-postadressen du har oppgitt. Her bekrefter Tolletaten at saken er mottatt og hvilket saksnummer saken har fått.
  5. Etter litt saksbehandlingstid vil du få svar fra Tolletaten.
Del med andre: