Gå til innhold

Refusjon ved retur av varer

Her finner du informasjon og veiledning om hva du må gjøre dersom du skal sende en vare i retur og ønsker refusjon av avgifter.

Retur av varer til nettbutikker som er VOEC-registrerte

Dersom du har kjøpt feil, returnert eller reklamert på en vare du har kjøpt fra en nettbutikk som er VOEC-registrert, må du ta kontakt med nettbutikken for refusjon av merverdiavgift.

Retur gjort på deklarasjon med flere mottakere

De fleste varer til privatpersoner med verdi opp til 3000 kroner inkludert frakt, blir deklarert sammen med varer til flere mottakerepå én deklarasjon til Tolletaten (tidligere kalt samlefortolling).  

Tolletaten behandler ikke søknader fra privatpersoner om refusjon ved retur av varer. I disse tilfellene skal du ta kontakt med speditøren/transportselskapet som deklarerte sendingen din. Dette gjelder uavhengig om du ønsker refundert merverdiavgift, særavgift eller tollavgift.  

Er du usikker på hvilke avgifter du har betalt kan speditøren/transportselskapet svare deg på dette. Speditøren/transportselskapet kan også svare deg på om sendingen er gjort med tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon.

Følgende varer kan ikke deklareres samlet:

  • næringsmidler (for eksempel mat, drikke, kosttilskudd og vitaminer),
  • varer med restriksjoner (for eksempel legemidler, våpen, alkohol og tobakk)
  • varer med særavgifter (for eksempel sukker, emballasje, smøreoljer og hvitevarer med klimagass)

Når kan du søke om refusjon hos Tolletaten?

Hvis varen din er kjøpt hos nettbutikk som ikke er VOEC-registrert, og sendingen ikke er deklarert gjennom tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon, kan du søke til Tolletaten om refusjon av tollavgift.

Hvis du ønsker refusjon av merverdiavgift og særavgift for varer som er sendt i retur, skal du søke Skatteetaten. Tolletaten tilbakebetaler kun tollavgift.

De fleste varer er tollavgiftsfrie, så sannsynligheten for at du skal søke hos Skatteetaten er stor. Det er bare klær av tekstiler og enkelte ferdige tekstilvarer som for eksempel sengetøy, håndklær og gardiner du kan ha betalt tollavgift på ved innførselen.

Her finner du forklaring på hva de ulike avgiftene betyr.