Gå til innhold

En kort innføring i søknadsprosessen

Alle som har TVINN-tillatelse kan søke om tilleggstillatelse til elektronisk omberegning, heretter kalt EO. Dersom du ikke selv fortoller i TVINN, men benytter speditør, kan din speditør korrigere feil i tolldeklarasjoner for deg.

De aller fleste speditører har tillatelse til elektronisk omberegning. Saksbehandlingstiden hos Tolletaten på tolldeklarasjoner som sendes som EO er vanligvis 1-2 dager. 

EO kontra Altinn

Når du har EO kan du selv korrigere tolldeklarasjoner med feil, og sende rettet deklarasjon i TVINN.

Dersom du ikke har EO og heller ikke ønsker å benytte deg av speditør, kan du søke Tolletaten om korrigering ved å benytte skjema i Altinn. Saksbehandlingstiden på slike manuelle søknader er lang. 

EO-søknad

Det er ikke et eget søknadsskjema for EO. Ønsker du å søke om tillatelse til EO kan dette gjøres via kontaktskjemaet vårt

En søknad må inneholde følgende opplysninger:

 • Virksomhetens navn og adresse 
 • Organisasjonsnummer 
 • Navn på kontaktperson 
 • Telefon og e-postadresse til kontaktperson 
 • Saksnummer på eksisterende TVINN tillatelse ’
 • Programvareleverandør
 • Nettverksleverandør
 • Nodinummer 

Før du søker bør du kontakte din TVINN-programvareleverandør, for eventuelt å få åpnet for EO i ditt program. Noen programvareleverandører tilbyr også å søke om EO for sine kunder. 

Når Tolletaten mottar din søknad om tillatelse til Elektronisk omberegning, blir denne registrert og får et saksnummer.  Den som står som kontaktperson i søknaden blir kontaktet av Tolletaten ved Omberegningsseksjonen og virksomheten settes opp til test.

EO-test

 • Testen består i at du som deklarant sender tolldeklarasjoner til en testbase, for deretter å omberegne disse.
 • Du vil få tilsendt et testmanus der det står hvilke omberegninger/opprettinger du skal gjøre.  
 • Under testen vil du ha direkte kommunikasjon med en tildelt saksbehandler som gir deg kommentarer til de enkelte omberegningene du sender.  

Merk; denne testen er ikke opplæring i bruk av omberegningsprogrammet ditt, men en test på at du kan det. Du skal på forhånd ha fått opplæring fra din programvareleverandør i bruk av programmet, eller ha fått en manual som beskriver hvordan du skal utføre omberegninger/opprettinger.Det er viktig at du har satt deg inn i dette før testen.

EO-tillatelse

 • Etter fullført test vil du få tilsendt «Tillatelse til elektronisk omberegning» av Tillatelsesseksjonen.
 • Der vil det stå til hvilke ekspedisjonsenheter du skal sende omberegninger. 
 • Tolletaten legger disse inn i TVINN på ditt organisasjonsnummer. Vær oppmerksom på at disse kanskje må legges inn i din programvare av din programvareleverandør.
 • Når dette er gjort, er du klar til selv å omberegne/korrigere dine tolldeklarasjoner med Elektronisk omberegning.