Gå til innhold

En kort innføring i søknadsprosessen

Alle som har TVINN-tillatelse kan søke om tilleggstillatelse til å sende inn en elektronisk endringsmelding, heretter kalt EO. Dersom du ikke selv deklarerer  i TVINN, men benytter tollrepresentant, typisk speditør, kan din tollrepresentant korrigere feil i deklarasjoner for prosedyren overgang til fri disponering for deg. 

De aller fleste tollrepresentanter har tillatelse til å sende inn en elektronisk endringsmelding. Saksbehandlingstiden hos Tolletaten på deklarasjoner som sendes som EO er vanligvis 1-2 dager. 

EO kontra Altinn

Når du har EO kan du selv korrigere deklarasjoner med feil, og sende rettet deklarasjon i TVINN.

Dersom du ikke har EO og heller ikke ønsker å benytte deg av tollrepresentant, kan du søke Tolletaten om korrigering ved å benytte skjema i Altinn. Saksbehandlingstiden på slike manuelle søknader er lang. 

EO-søknad

Det er ikke et eget søknadsskjema for EO. Ønsker du å søke om tillatelse til EO kan dette gjøres via kontaktskjemaet vårt

En søknad må inneholde følgende opplysninger:

 • Virksomhetens navn og adresse 
 • Organisasjonsnummer 
 • Navn på kontaktperson 
 • Telefon og e-postadresse til kontaktperson 
 • Saksnummer på eksisterende TVINN tillatelse
 • Programvareleverandør
 • Nettverksleverandør
 • Nodinummer 

Før du søker bør du kontakte din TVINN-programvareleverandør, for eventuelt å få åpnet for EO i ditt program. Noen programvareleverandører tilbyr også å søke om EO for sine kunder. 

Når Tolletaten mottar din søknad om tillatelse til elektronisk endring, blir denne registrert og får et saksnummer.  Den som står som kontaktperson i søknaden blir kontaktet av Tolletaten ved Omberegningsseksjonen og virksomheten settes opp til test.

EO-test

 • Testen består i at du senderdeklarasjoner til en testbase, for deretter å endre disse. 
 • Du vil få tilsendt et testmanus der det står hvilke endringer/opprettinger du skal gjøre.   
 • Under testen vil du ha direkte kommunikasjon med en tildelt saksbehandler som gir deg kommentarer til de enkelte endringer du sender.   

Merk at denne testen er ikke opplæring i bruk av ditt program som skal brukes ved innsendelse av endringer, men en test på at du kan det. Du skal på forhånd ha fått opplæring fra din programvareleverandør i bruk av programmet, eller ha fått en manual som beskriver hvordan du skal utføre endringer/opprettinger. Det er viktig at du har satt deg inn i dette før testen. 

Det er viktig med god kontinuitet og fremdrift slik at testingen kan avsluttes innenfor et rimelig tidsrom.

EO-tillatelse

 • Etter fullført test vil du få tilsendt «Tillatelse til elektronisk innsendelse av endringsmeldinger» av Tillatelsesseksjonen.
 • Der vil det stå til hvilke ekspedisjonsenheter du skal sende ønske om endringer. 
 • Tolletaten legger disse inn i TVINN på ditt organisasjonsnummer. Vær oppmerksom på at disse kanskje må legges inn i din programvare av din programvareleverandør.
 • Når dette er gjort, er du klar til selv å endre/korrigere dine tolldeklarasjoner med elektronisk omberegning.