Gå til innhold

[Utgått]Bindende forhåndsuttalelse om en vares klassifisering, opprinnelse, toll eller gebyrer

Er du usikker på om varenummeret du har funnet er riktig, kan du be Tolletaten om en bindende forhåndsuttalelse om varens klassifisering. Fra 1. november 2016 kan du også søke om en bindende forhåndsuttalelse om varens opprinnelse, toll eller gebyrer. 

Har du en bindende forhåndsuttalelse om en vares klassifisering, opprinnelse eller toll har du et større grunnlag for å sikre at du betaler korrekt toll. 

Opprinnelse

Hovedregelen er at dersom varen er fremstilt i sin helhet i Norge eller EØS, eller behandlet der, er dette nok til at varen får norsk opprinnelse. 

Om varen er bearbeidet eller sammensatt/sammenstilt, må dokumentasjon på innsatsmaterialenes opprinnelse fremlegges i tillegg til annen dokumentasjon som kan være til hjelp ved å fastsette opprinnelsen på varen. 

Vedtaket er bare bindende for Tolletaten dersom du påberoper deg det ved å bruke vedtaket. Som hovedregel vil vedtaket være bindende i tre år. Vær oppmerksom på at forhåndsuttalelsen ikke er gyldig for varer som ble tollbehandlet før vedtaket ble fattet. 

Toll og gebyrer

Importøren og eksportører av varer til eller fra Norge samt produsenter av varer som skal utføres eller innføres til Norge kan søke tollregionene om bindende forhåndsuttalelser om toll eller gebyrer som vil påløpe.

Søknaden kan gjelde spørsmål om tollsatser, herunder metoden som skal benyttes for å beregne tollbeløpet, og beregningsmåten som skal benyttes for å bestemme tollverdien i henhold til spesifikke fakta. Du har kun krav på en uttalelse om hvilken metode som skal brukes ved beregning av tollverdien (tolloven § 7-10 til 7-16), og ikke om hva tollverdien skal utgjøre i et konkret tilfelle.

Bindende forhåndsuttalelse om toll og gebyrer gis bare i den utstrekning det foreligger en aktuell frihandelsavtale der partene er gjensidig forpliktet til å utstede slike tillatelser. Mange land har betydelige gebyrer knyttet til tollbehandling.

Tolletaten har for tiden ingen gebyrer knyttet til tollbehandlingen.

Klassifisering

Tolletaten har lenge hatt tilbud om bindende forhåndsuttalelse om en vares klassifisering. 

Søknaden sendes til tollregionen der firmaet ditt er registrert. Er du ikke hjemmehørende i Norge, sendes søknaden til tollregion Oslo og Akershus.