Gå til innhold

[Utgått]Tollfrihet for innførsel av kjøtt fra egen jakt

Har du vært på jakt kan du tollritt ta med deg inntil 75 kg kjøtt til eget bruk. Kjøtt utover dette skal fortolles. 

Du kan kun ta med jaktkjøtt fra EØS-land (unntatt fra områder som er regulert som følge av utbrudd av svinepest m.v). Inførsel av jaktkjøtt fra andre land (utenfor det europeiske veterinærsamarbeidet) tillates ikke. 

Selv om kjøttet er tollfritt må du betale merverdiavgift på 15 %. Grunnlaget for beregning av momsen er 50 kroner per kilo. Det skal ikke kreves opp forskningsavgift.


Fortolling

Ved fortolling må du deklarere kode S i rubrikk 33 og følgende koder i rubikk 44

  • GEN S03/2745 (gir tollfritak)
  • GEN S03/2745A (gir fritak for forskningsavgift (FA 200)), eller
  • GEN S03/2745B (gir fritak for forskningsavgift (FA 100))

Når disse kodene er deklarert innestår du for at angitte vilkår er oppfylt.

  

Betingelser

Innførsel av utrydningstruede dyrearter etter Washington-konvensjonen er ikke tillatt uten tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning.

Mattilsynets krav om registreringsplikt - og varslingsplikt for importører gjelder ikke ved innførsel av inntil 75 kg jaktkjøtt. 

Dersom det på innførselstidspunketet er innført importforbud eller kjøttet av annen årsak ikke kan innføres, plikter dui medhold av veterinærbestemmelsene å destruere kjøttet for egen regning.

Dersom det ved etterkontroll fremkommer at varer er innført i strid med veterinærbestemmelsene eller bestemmelsene i dette rundskrivet vil vi vurdere anmeldelse eller administrative tiltak.