Gå til innhold

[Utgått]Endring i antall tegn i omberegningstekst i TVINN

I neste leveranse i TVINN vil det bli implementert en ekstra linje i omberegningstekst deklarant kan sende i TVINN.

Dette betyr at dagens begrensning på inntil 280 tegn utvides til 350 tegn. Det er viktig at ingen sender over 280 tegn før endringen er implementert i TVINN, da teksten da vil kuttes.

Samtidig endres også antall tegn fra 280 til 350 som toller kan sende i CUSDEC tilbake til deklarant. Det er viktig at alle implementerer denne endringen for at all tekst som sendes i CUSDEC mottas korrekt.

Leveransen planlegges å produksjonssettes i begynnelsen av desember. Vi vil komme tilbake med informasjon om dato når denne er endelig fastsatt.

Endringene er tatt inn i implementasjonsguidene for inn og utførsel seksjon 2, og kan lastes ned her:

http://norstella.custompublish.com/implementasjonsguider-for-fortolling-mot-tvinn.5175350.html