Gå til innhold

Om VOEC-ordningen

Merverdiavgift på e-handel (VOEC) er en forenklet ordning for registrering, rapportering og betaling av merverdiavgift av varer med en verdi på under 3000 kroner. 

Varer som omfattes av VOEC-ordningen er fritatt for tollavgift, og korrekt elektronisk meldte VOEC-forsendelser får en forenklet tollbehandling uten deklarering og oppkreving av ytterligere avgifter når de kommer til Norge.

Norske forbrukere som handler fra utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser som ikke krever inn merverdiavgift på kjøpstidspunktet, må betale merverdiavgift og eventuell tollavgift når varen kommer til Norge. I tillegg kan transportøren som frakter varen kreve gebyr ved overgang til fri disponering (fortolling). 

VOEC-ordningen administreres av Skatteetaten, og nettbutikker og e-markedsplasser som skal bruke ordningen må registrere seg før de kan kreve inn merverdiavgift. Registeringen er obligatorisk etter passert omsetning på 50 000 kroner, men kan også gjøres frivillig.

Varer som er omfattet av VOEC-ordningen 

VOEC-ordningen gjelder for salg av varer med lav verdi til privatpersoner.

Varer med lav verdi er fysiske varer verdsatt til 2.999 kroner eller mindre. Verdigrensen gjelder per vare, og kunden kan handle så mange varer de ønsker og få de tilsendt i samme forsendelse, så lenge hver vare har en verdi under 3000 kroner. Følgende varer er ikke omfattet av VOEC:

  • Næringsmidler (for eksempel mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer).
  • Varer med restriksjoner (for eksempel legemidler, våpen, alkohol, tobakk).
  • Varer med særavgifter (for eksempel sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass).  

Varer som ikke er omfattet av VOEC-ordningen, skal i tråd med vareførselsloven § 4-1 deklareres for prosedyren overgang til fri disponering. Varene deklareres i TVINN på vanlig måte, og det vil påløpe ordinære importavgifter uavhengig av sendingens verdi.

Varer med avgiftsfritak (aviser, magasiner, bøker og så videre) er inkludert i VOEC-ordningen.