Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen 2016 - forslag til nye oppdelinger - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i Tolltariffen 2016. Høringsfristen er 24. august 2015 og høringssvar vil bli publisert fortløpende. 

Høringsbrev, nærmere omtale av forslagene og liste over høringsinstansene finner du nederst. For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for andre som ikke står på høringslisten. Har du spørsmål til høringen kan du kontakte oss på tolltariffen@toll.no

Innspill til forslagene sendes tad@toll.no (bruk tolltariffen 2016 i emnefeltet)

eller

Toll- og avgiftsdirektoratet
Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel
Tariff- og opprinnelsesseksjonen
Postboks 8122 Dep
0032 Oslo

15-10208-17-tolltariffen-2016---forslag-til-nye-oppdelinger---horing-med-svarfrist-24.-augus-1815509_1_0.pdfHøringsbrev (93 kB)

vedlegg_til_horingsbrev.pdfTil de enkelte forslag (286 kB)

adresseliste.pdfHøringsliste (61 kB)

Høringssvar

svar_ssb.pdfStatistisk sentralbyrå (243 kB)

svar_capia.pdfCapia (232 kB)

svar_fiskeridepartementet.pdfFiskeridepartementet (349 kB)

svar_landbruksdepartementet.pdfLandbruks- og matdepartementet (204 kB)

svar_landbruksdirektoratet.pdfLandbruksdirektoratet (349 kB)

svar_miljodir.pdfMiljødirektoratet (92 kB)

svar_ssb_2.pdfStatistisk sentralbyrå (36 kB)

svar_sperrefish.pdfBrødrene Sperre (185 kB)

svar_norskgartnerforbund.pdfNorsk Gartnerforbund (387 kB)

 

Endring: Andre kulepunkt i høringsbrevet skal være "Miljødirektoratet ber om egne oppdelinger for visse levende fiskeslag og krepsdyr i kapittel 3, samt for skurtømmer med og uten bark i kapittel 44".