Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen 2015 - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår endringer i Tolltariffen 2015. Høringsfristen er 15. august 2014 og høringssvar blir publisert fortløpende. Høringen er avsluttet.

Høringsbrev, nærmere omtale av innspillene og liste over høringsinstanser finner du nederst. For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for andre som ikke står på høringslisten.

Innspill til forslagene sendes tad@toll.no (bruk tolltariffen 2015 i emnefeltet)

eller til

Toll- og avgiftsdirektoratet,
toll- og opprinnelsesseksjonen,
postboks 8122 Dep,
0032 Oslo.

Høringsbrev

Til de enkelte forslag

Høringsliste

Høringssvar fra

 

 

Statistisk sentralbyrå

Landbruksdirektoratet

Landbruks- og matdepartementet

Norges gartnerforbund

Norges sjømatråd

Norges Råfiskmat

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, send en e-post til  tad@toll.no med henvisning til sak 2014/05689.