Gå til innhold

[Utgått]Tolltariffen 2014 - høring

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslo endringer i Tolltariffen 2014. Høringen er avsluttet.

Høringsbrev, nærmere omtale av innspillene og liste over høringsinstanser finner du nederst. For ordens skyld nevnes det at høringen er åpen for andre som ikke står på høringslisten.

Fristen for høringen var 19. august 2013.

Høringsbrev

Til de enkelte forslag

Høringliste

Det kom høringssvar fra følgende:

Miljødirektoratet

Statens landbruksforvaltning

Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet

Statistisk sentralbyrå

Norske sjømatbedrifters landsforening

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeridirektoratet

Felleskjøpet Rogaland Agder

Landbruks- og matdepartementet

Hvis du ønsker å lese høringssvarene, kan du  be om innsyn i høringssvarene ved å sende en e-post til tad@toll.no. Referer til sak 13/24522.